Psaltaren 50:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
»Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer.»

Dansk (1917 / 1931)
»Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!«

Norsk (1930)
Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer!

King James Bible
Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.

English Revised Version
Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.
Treasury i Bibeln Kunskap

Gather

Matteus 24:31
Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

1 Thessalonikerbr. 4:16,17
Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;…

2 Thessalonikerbr. 2:1
I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

my saints

Psaltaren 97:10
I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

5 Mosebok 33:2,3
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.…

Ordspråksboken 2:8
ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han.

Jesaja 13:3
Jag själv har bådat upp mina invigda, ja, kallat mina hjältar till mitt vredesverk, min stolta skara, som jublar.

Sakaria 14:5
Och I skolen fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.

1 Korinthierbrevet 6:2,3
Veten I då icke att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa mål?…

1 Thessalonikerbr. 3:13
så att edra hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse, när han kommer med alla sina heliga.

Judasbrevet 1:14
Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: »Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga,

made

2 Mosebok 24:3-8
Och Mose kom till folket och förkunnade för det alla HERRENS ord och alla hans rätter. Då svarade allt folket med en mun och sade: »Efter alla de ord HERREN har talat vilja vi göra.»…

Matteus 26:28
ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Hebreerbrevet 9:10-23
utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar -- stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre ordning.…

Hebreerbrevet 12:24
och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.

Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

Länkar
Psaltaren 50:5 InterPsaltaren 50:5 FlerspråkigSalmos 50:5 SpanskaPsaume 50:5 FranskaPsalm 50:5 TyskaPsaltaren 50:5 KinesiskaPsalm 50:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 50
4Han kallar på himmelen därovan och på jorden, för att döma sitt folk: 5»Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer.» 6Och himlarna förkunna att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 24:7
Och han tog förbundsboken och, föreläste den för folket. Och de sade: »Allt vad HERREN har sagt vilja vi göra och lyda.

5 Mosebok 7:6
Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden.

2 Krönikeboken 6:11
Och där har jag satt arken, i vilken förvaras det förbund som HERREN slöt med Israels barn.»

Psaltaren 4:3
Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom.

Psaltaren 25:10
Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.

Psaltaren 30:4
Lovsjungen HERREN, I hans fromme, och prisen hans heliga namn.

Psaltaren 31:23
Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.

Psaltaren 37:28
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Psaltaren 50:8
Icke för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig; dina brännoffer har jag alltid inför mig.

Psaltaren 52:9
Jag skall evinnerligen tacka dig för att du har gjort det; och inför dina fromma skall jag förbida ditt namn, ty det är gott.

Psaltaren 86:2
Bevara min själ, ty jag är from; du min Gud, fräls din tjänare, som förtröstar på dig.

Psaltaren 50:4
Överst på sidan
Överst på sidan