Psaltaren 97:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Dansk (1917 / 1931)
I, som elsker HERREN, had det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Haand;

Norsk (1930)
I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

King James Bible
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

English Revised Version
O ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Treasury i Bibeln Kunskap

ye that

Psaltaren 91:14
»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

Romabrevet 8:28
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

1 Korinthierbrevet 8:3
Men den som älskar Gud, han är känd av honom.

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

1 Johannesbrevet 4:19
Vi älska, därför att han först har älskat oss.

1 Johannesbrevet 5:2,3
Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn.…

hate

Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Psaltaren 36:4
Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont.

Psaltaren 37:27
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

Psaltaren 101:3
Jag vänder mitt öga ej till det som fördärvligt är. Att öva orättfärdighet hatar jag; sådant skall ej låda vid mig.

Psaltaren 119:104,163
Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.…

Ordspråksboken 3:7
Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.

Ordspråksboken 8:13
Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Amos 5:15
Haten vad ont är, och älsken vad gott är, och hållen rätten vid makt i porten; kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Romabrevet 7:15,24
Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.…

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

preserveth

Psaltaren 31:23
Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.

Psaltaren 37:28,39,40
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.…

Psaltaren 145:20
HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.

Ordspråksboken 2:8
ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han.

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

Johannes 20:28-30
Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!»…

Romabrevet 8:28-30
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.…

1 Petrusbrevet 1:5
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

delivereth

Psaltaren 125:3
Ty ogudaktighetens spira skall icke förbliva över de rättfärdigas arvslott, på det att de rättfärdiga ej må uträcka sina händer till orättfärdighet.

Jeremia 15:21
Jag skall hjälpa dig ut ur de ondas våld och skall förlossa dig ur våldsverkarnas hand.

Daniel 3:28
Då hov Nebukadnessar upp sin röst och sade: »Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom, att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas dyrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen Gud!

Daniel 6:22,27
Min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonens gap, så att de icke hava gjort mig någon skada. Ty jag har inför honom befunnits oskyldig; ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung.…

2 Thessalonikerbr. 2:8-12
Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --…

2 Thessalonikerbr. 3:2
så ock att vi må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda människor. Ty tron är icke var mans.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom.

Uppenbarelseboken 13:8
Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok.

Länkar
Psaltaren 97:10 InterPsaltaren 97:10 FlerspråkigSalmos 97:10 SpanskaPsaume 97:10 FranskaPsalm 97:10 TyskaPsaltaren 97:10 KinesiskaPsalm 97:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 97
9Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar. 10I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem. 11Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.…
Korshänvisningar
Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Psaltaren 7:10
Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga.

Psaltaren 12:7
Du, HERRE, skall bevara dem, du skall beskydda dem för detta släkte evinnerligen.

Psaltaren 31:23
Älsken HERREN, alla I hans fromme. HERREN bevarar de trogna, men han vedergäller i fullt mått den som över högmod.

Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Psaltaren 37:40
HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 145:20
HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.

Ordspråksboken 2:8
ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han.

Ordspråksboken 8:13
Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Jesaja 49:6
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.

Jeremia 15:21
Jag skall hjälpa dig ut ur de ondas våld och skall förlossa dig ur våldsverkarnas hand.

Daniel 3:28
Då hov Nebukadnessar upp sin röst och sade: »Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom, att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas dyrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen Gud!

Amos 5:15
Haten vad ont är, och älsken vad gott är, och hållen rätten vid makt i porten; kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Psaltaren 97:9
Överst på sidan
Överst på sidan