Psaltaren 36:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont.

Dansk (1917 / 1931)
paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke.

Norsk (1930)
Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke.

King James Bible
He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.

English Revised Version
He deviseth iniquity upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.
Treasury i Bibeln Kunskap

deviseth

Psaltaren 38:12
Snaror lägga de ut, som stå efter mitt liv, och de som söka min ofärd tala vad fördärvligt är; på svek tänka de hela dagen.

1 Samuelsboken 19:11
Emellertid sände Saul till Davids hus några män med uppdrag att vakta på honom och att sedan om morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, omtalade detta för honom och sade: »Om du icke i natt räddar ditt liv, så är du i morgon dödens man.»

Ester 5:14
Då sade hans hustru Seres och alla hans vänner till honom: »Låt resa upp en påle, femtio alnar hög, och bed i morgon konungen, att Mordokai må bliva upphängd därpå; då kan du glad komma med konungen till gästabudet.» Detta behagade Haman, och han lät resa upp pålen.

Ester 6:4
Då sade konungen: »Är någon nu tillstädes på gården?» Och Haman hade just kommit in på den yttre gården till konungshuset för att bedja konungen, att Mordokai måtte bliva upphängd på den påle, som han hade låtit sätta upp för hans räkning.

Ordspråksboken 4:16
Ty de kunna icke sova, om de ej få göra vad ont är, sömnen förtages dem, om de ej få vålla någons fall.

Hosea 7:6,7
När de med sina anslag hava eldat upp sitt hjärta likasom en ugn, sover bagaren hela natten; men om morgonen brinner elden i ljus låga.…

Mika 2:1
Ve dessa som tänka ut vad fördärvligt är och bereda vad ont är på sina läger, och som sätta det i verket, så snart morgonen gryr, allenast det står i deras makt;

Matteus 27:1
Men när det hade blivit morgon, fattade alla översteprästerna och folkets äldste det beslutet angående Jesus, att de skulle döda honom.

Apostagärningarna 23:12
När det sedan hade blivit dag, sammangaddade sig judarna och förpliktade sig med dyr ed att varken äta eller dricka, förrän de hade dräpt Paulus.

mischief.

Ordspråksboken 24:23
Dessa ord äro ock av visa män. Att hava anseende till personen, när man dömer, är icke tillbörligt.

Jesaja 65:2
Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följa sina egna tankar --

Jeremia 6:16
Så sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.» Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den.»

Jeremia 8:6
Jag har givit akt och hört huru de tala vad orätt är; ingen enda finnes, som ångrar sin ondska, ingen säger: »Vad har jag gjort!» Alla löpa de bort, lika hästar som rusa åstad i striden.

Jeremia 9:2-9
Ack att jag hade ett härbärge i öknen, så att jag kunde övergiva mitt folk och draga bort ifrån dem! Ty de äro allasammans äktenskapsbrytare, en församling av trolösa.…

Mika 6:8
Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

abhorreth

Psaltaren 97:10
I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Job 15:16
huru mycket mindre då den som är ond och fördärvad, den man som läskar sig med orättfärdighet såsom med vatten!

Amos 5:15
Haten vad ont är, och älsken vad gott är, och hållen rätten vid makt i porten; kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Romabrevet 1:32
Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Uppenbarelseboken 2:2
Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.

Länkar
Psaltaren 36:4 InterPsaltaren 36:4 FlerspråkigSalmos 36:4 SpanskaPsaume 36:4 FranskaPsalm 36:4 TyskaPsaltaren 36:4 KinesiskaPsalm 36:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 36
3Hans muns ord äro fördärv och svek; han vill icke göra vad förståndigt och gott är. 4Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont. 5HERRE, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna.…
Korshänvisningar
Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Psaltaren 52:3
Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. Sela.

Psaltaren 140:2
för dem som uttänka ont i sina hjärtan och dagligen rota sig samman till strid.

Ordspråksboken 4:16
Ty de kunna icke sova, om de ej få göra vad ont är, sömnen förtages dem, om de ej få vålla någons fall.

Ordspråksboken 14:22
De som bringa ont å bane skola förvisso fara vilse, men barmhärtighet och trofasthet röna de som bringa gott å bane.

Jesaja 65:2
Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följa sina egna tankar --

Hesekiel 38:10
Så säger Herren, HERREN: På den tiden skola planer uppstå i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda anslag.

Mika 2:1
Ve dessa som tänka ut vad fördärvligt är och bereda vad ont är på sina läger, och som sätta det i verket, så snart morgonen gryr, allenast det står i deras makt;

Psaltaren 36:3
Överst på sidan
Överst på sidan