1 Johannesbrevet 5:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom.

Dansk (1917 / 1931)
Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham ikke.

Norsk (1930)
Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

King James Bible
We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.

English Revised Version
We know that whosoever is begotten of God sinneth not; but he that was begotten of God keepeth him, and the evil one toucheth him not.
Treasury i Bibeln Kunskap

whosoever.

1 Johannesbrevet 5:1,4
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.…

1 Johannesbrevet 2:29
Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom.

1 Johannesbrevet 3:9
Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.

1 Johannesbrevet 4:6
Vi åter äro av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känna vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Johannes 1:13
och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.

Johannes 3:2-5
Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: »Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.»…

Jakobsbrevet 1:18
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

1 Petrusbrevet 1:23
I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.

keepeth.

1 Johannesbrevet 5:21
Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna.

1 Johannesbrevet 3:3
Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.

Psaltaren 17:4
Efter dina läppars ord, och vad människor än må göra, tager jag mig till vara för våldsverkares stigar.

Psaltaren 18:23
Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning.

Psaltaren 39:1
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.»

Psaltaren 119:101
Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.

Ordspråksboken 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

Johannes 15:4,7,9
Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.…

Apostagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

Jakobsbrevet 1:27
En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

Judasbrevet 1:21,24
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.…

Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos eder -- där varest Satan bor.

Uppenbarelseboken 3:8-10
Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn.…

wicked.

1 Johannesbrevet 2:13,14
Jag skriver till eder, I fäder, ty I haven lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till eder, I ynglingar, ty I haven övervunnit den onde.…

1 Johannesbrevet 3:12
och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar voro onda och hans broders gärningar rättfärdiga.

Länkar
1 Johannesbrevet 5:18 Inter1 Johannesbrevet 5:18 Flerspråkig1 Juan 5:18 Spanska1 Jean 5:18 Franska1 Johannes 5:18 Tyska1 Johannesbrevet 5:18 Kinesiska1 John 5:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 5
17All orättfärdighet är synd; dock finnes det synd som icke är till döds. 18Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom. 19Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.…
Korshänvisningar
Psaltaren 119:3
de som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.

Matteus 5:37
utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Johannes 14:30
Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till;

Jakobsbrevet 1:27
En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

1 Johannesbrevet 2:13
Jag skriver till eder, I fäder, ty I haven lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till eder, I ynglingar, ty I haven övervunnit den onde.

1 Johannesbrevet 3:9
Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.

1 Johannesbrevet 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.

1 Johannesbrevet 5:4
Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.

1 Johannesbrevet 5:15
Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi ock att vi redan hava det som vi hava bett honom om i vår bön.

1 Johannesbrevet 5:19
Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

Judasbrevet 1:21
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

1 Johannesbrevet 5:17
Överst på sidan
Överst på sidan