Johannes 15:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.

Dansk (1917 / 1931)
Bliver i mig, da bliver ogsaa jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver paa Vintræet, saaledes kunne I ikke heller, uden I blive i mig.

Norsk (1930)
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.

King James Bible
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

English Revised Version
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; so neither can ye, except ye abide in me.
Treasury i Bibeln Kunskap

Abide.

Johannes 6:68,69
Simon Petrus svarade honom: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,…

Johannes 8:31
Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;

Hga Visan 8:5
Vem är hon som kommer hitupp från öknen, stödd på sin vän? »Där under äppelträdet väckte jag dig; där var det som din moder hade fött dig, där födde dig hon som gav dig livet.

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Apostagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

Apostagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Kolosserbrevet 1:23
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Kolosserbrevet 2:6
Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom

1 Thessalonikerbr. 3:5
Det var också därför som jag sände honom åstad, när jag icke mer kunde uthärda; ty jag ville veta något om eder tro, eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat eder, att vårt arbete skulle bliva utan frukt.

Hebreerbrevet 10:39
Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

1 Johannesbrevet 2:6,24-28
Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.…

2 Johannesbrevet 1:9
Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

Judasbrevet 1:20,21
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,…

I.

Johannes 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.

Johannes 14:20
På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.

Johannes 17:23
-- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.

Romabrevet 8:9,10
I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.…

2 Korinthierbrevet 13:5
Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet.

Efesierbrevet 3:17
och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

As.

Jesaja 27:10,11
Se, den fasta staden ligger öde, den har blivit en folktom plats, övergiven såsom en öken, kalvar gå där i bet och lägra sig där och avbita de kvistar där finnas.…

Hesekiel 15:2-5
Du människobarn, varutinnan är vinstockens trä förmer än annat trä, vinstockens, vars rankor växa upp bland skogens andra träd?…

Hosea 14:8
Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna, du Efraim! Jag själv vill ju giva bönhörelse och se till honom. Ja, lik en grönskande cypress vill jag bliva; hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.

2 Korinthierbrevet 12:8-10
Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren.…

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Filipperbrevet 1:11
och bliva rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris.

Länkar
Johannes 15:4 InterJohannes 15:4 FlerspråkigJuan 15:4 SpanskaJean 15:4 FranskaJohannes 15:4 TyskaJohannes 15:4 KinesiskaJohn 15:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 15
3I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder. 4Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig. 5Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.…
Korshänvisningar
Matteus 12:33
I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet.

Johannes 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.

1 Johannesbrevet 2:6
Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.

Johannes 15:3
Överst på sidan
Överst på sidan