Judasbrevet 1:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

Dansk (1917 / 1931)
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;

Norsk (1930)
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

King James Bible
But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,

English Revised Version
But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit,
Treasury i Bibeln Kunskap

building.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Romabrevet 15:2
Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 1:8
Han skall ock göra eder ståndaktiga intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.

1 Korinthierbrevet 10:23
»Allt är lovligt»; ja, men icke allt är nyttigt. »Allt är lovligt»; ja, men icke allt uppbygger.

1 Korinthierbrevet 14:4,5,26
Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar, han uppbygger en hel församling.…

Efesierbrevet 4:12,16,29
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,…

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:11
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

1 Timotheosbrevet 1:4
eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron.

Gr.

Apostagärningarna 15:9
Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan.

Apostagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

2 Timotheosbrevet 1:5
då jag erinras om din oskrymtade tro, samma tro som förut bodde i din mormoder Lois och din moder Eunice, och som nu -- därom är jag förvissad -- jämväl bor i dig.

Titusbrevet 1:1
Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till,

Jakobsbrevet 2:22
Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad,

2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.

1 Johannesbrevet 5:4
Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.

Uppenbarelseboken 13:10
Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

praying.

Sakaria 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde.

Romabrevet 8:15,26,27
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»…

1 Korinthierbrevet 14:15
Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.

Galaterbrevet 4:6
Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: »Abba! Fader!»

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Länkar
Judasbrevet 1:20 InterJudasbrevet 1:20 FlerspråkigJudas 1:20 SpanskaJude 1:20 FranskaJudas 1:20 TyskaJudasbrevet 1:20 KinesiskaJude 1:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Judasbrevet 1
19Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som äro »själiska» och icke hava ande. 20Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande, 21och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:11
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

Judasbrevet 1:3
Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.

Judasbrevet 1:19
Överst på sidan
Överst på sidan