Judasbrevet 1:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

Dansk (1917 / 1931)
bevarer saaledes eder selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.

Norsk (1930)
og hold eder således i Guds kjærlighet, mens I venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv!

King James Bible
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

English Revised Version
keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
Treasury i Bibeln Kunskap

Keep.

Judasbrevet 1:24
Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,

Johannes 14:21
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»

Johannes 15:9,10
Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.…

Apostagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

1 Johannesbrevet 4:16
Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom.

1 Johannesbrevet 5:18,21
Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom.…

Uppenbarelseboken 12:11
De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden.

in.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 8:39
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

2 Thessalonikerbr. 3:5
Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

1 Johannesbrevet 3:16,17
Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken; så äro ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.…

looking.

Job 14:14
fastän ju ingen kan få liv, när han en gång är död! Då skulle jag hålla min stridstid ut, ända till dess att min avlösning komme.

Klagovisorna 3:25,26
HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.…

Matteus 24:42-51
Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.…

Lukas 12:36-40
Och varen I lika tjänare som vänta på att deras herre skall bryta upp från bröllopet, för att strax kunna öppna för honom, när han kommer och klappar.…

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Titusbrevet 2:13,14
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --…

Hebreerbrevet 9:28
så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.

2 Petrusbrevet 3:12
medan I förbiden och påskynden Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skola upplösas av eld, och himlakroppar smälta av hetta!

the mercy.

Johannes 1:17
ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.

1 Timotheosbrevet 1:2
hälsar Timoteus, sin sannskyldige son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

2 Timotheosbrevet 1:2,16,18
hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!…

unto.

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 6:23
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Johannesbrevet 5:10,11
Den som tror på Guds Son, han har vittnesbördet inom sig själv; den som icke tror Gud, han har gjort honom till en ljugare, eftersom han icke har trott på Guds vittnesbörd om sin Son.…

Länkar
Judasbrevet 1:21 InterJudasbrevet 1:21 FlerspråkigJudas 1:21 SpanskaJude 1:21 FranskaJudas 1:21 TyskaJudasbrevet 1:21 KinesiskaJude 1:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Judasbrevet 1
20Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande, 21och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv. 22Mot somliga av dem, sådana som äro tvivlande, mån I vara barmhärtiga…
Korshänvisningar
2 Korinthierbrevet 13:14
 

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Hebreerbrevet 9:28
så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.

2 Petrusbrevet 3:12
medan I förbiden och påskynden Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skola upplösas av eld, och himlakroppar smälta av hetta!

1 Johannesbrevet 5:18
Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom.

Judasbrevet 1:1
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.

Judasbrevet 1:22
Mot somliga av dem, sådana som äro tvivlande, mån I vara barmhärtiga

Judasbrevet 1:20
Överst på sidan
Överst på sidan