Johannes 1:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

Norsk (1930)
for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

King James Bible
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

English Revised Version
For the law was given by Moses; grace and truth came by Jesus Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

the law.

Johannes 5:45
Menen icke att det är jag som skall anklaga eder hos Fadern. Den som anklagar eder är Moses, han till vilken I sätten edert hopp.

Johannes 9:29
Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke.»

2 Mosebok 20:1-17
Och Gud talade alla dessa ord och sade:…

5 Mosebok 4:44
Och detta är den lag som Mose förelade Israels barn,

5 Mosebok 5:1
Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: Hör, Israel, de stadgar och rätter som jag i dag framställer för eder, och lären eder dem och hållen dem och gören efter dem.

5 Mosebok 33:4
Mose gav åt oss en lag, en arvedel for Jakobs menighet.

Apostagärningarna 7:38
Det var och han, som under den tid då menigheten levde i öknen, både var hos ängeln, som talade med honom på berget Sinai, och tillika hos våra fäder; och han undfick levande ord för att giva dem åt eder.

Apostagärningarna 28:23
Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu flera till honom i hans härbärge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad därtill hör, och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus, med bevis både ur Moses' lag och ur profeterna; därmed höll han på från morgonen ända till aftonen.

Romabrevet 3:19,20
Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;…

Romabrevet 5:20,21
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.…

2 Korinthierbrevet 3:7-10
Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses' ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande,…

Galaterbrevet 3:10-13,17
Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»…

Hebreerbrevet 3:5,6
Och väl var Moses »trogen i hela hans hus», såsom »tjänare», till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas;…

Hebreerbrevet 8:8-12
Men nu förebrår Gud dem och säger: »Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;…

grace.

Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Johannes 14:6
Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

1 Mosebok 22:18
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

Psaltaren 85:10
Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

Psaltaren 89:1,2
En sång av esraiten Etan. (2) Jag vill sjunga om HERRENS nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.…

Psaltaren 98:3
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar.

Mika 7:20
Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, såsom du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

Lukas 1:54,55,68-79
Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet…

Apostagärningarna 13:34-39
Och att han har låtit honom uppstå från de döda, så att han icke mer skall vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: 'Jag skall uppfylla åt eder de heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David.'…

Romabrevet 3:21-26
Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om,…

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 6:14
Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.

Romabrevet 15:8-12
Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;…

2 Korinthierbrevet 1:20
Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss.

Hebreerbrevet 9:22
Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse.

Hebreerbrevet 10:4-10
Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder.…

Hebreerbrevet 11:39,40
Och fastän alla dessa genom tron hava fått sitt vittnesbörd, undfingo de ändå icke vad utlovat var;…

Uppenbarelseboken 5:8-10
Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de heligas böner.…

Uppenbarelseboken 7:9-17
Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer.…

Länkar
Johannes 1:17 InterJohannes 1:17 FlerspråkigJuan 1:17 SpanskaJean 1:17 FranskaJohannes 1:17 TyskaJohannes 1:17 KinesiskaJohn 1:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 1
16Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd; 17ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus. 18Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.
Korshänvisningar
Johannes 1:14
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

Johannes 7:19
Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?»

Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Johannes 14:6
Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Johannes 18:37
Så sade Pilatus till honom: »Så är du dock en konung?» Jesus svarade: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.»

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 6:14
Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.

Johannes 1:16
Överst på sidan
Överst på sidan