Hebreerbrevet 3:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och väl var Moses »trogen i hela hans hus», såsom »tjänare», till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas;

Dansk (1917 / 1931)
Og Moses var vel tro i hele hans Hus, som en Tjener, til Vidnesbyrd om, hvad der skulde tales;

Norsk (1930)
og Moses var vel tro i hele hans hus som tjener til å vidne om det som skulde tales,

King James Bible
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;

English Revised Version
And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were afterward to be spoken;
Treasury i Bibeln Kunskap

faithful.

Hebreerbrevet 3:2
huru han var trogen mot den som hade insatt honom, likasom Moses var »trogen i hela hans hus».

4 Mosebok 12:7
Men så gör jag icke med min tjänare Mose; i hela mitt hus är han betrodd.

Matteus 24:45
Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid --

Matteus 25:21
Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

Lukas 12:42
Herren svarade: »Finnes någon trogen och förståndig förvaltare, som av sin herre kan sättas över hans husfolk, för att i rätt tid giva dem deras bestämda kost --

Lukas 16:10-12
Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i vad mer är, och den som är orättrådig i det minsta, han är ock orättrådig i vad mer är.…

1 Korinthierbrevet 4:2
Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen.

1 Timotheosbrevet 1:12
Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd,

as.

2 Mosebok 14:31
Och när Israel såg huru HERREN hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket HERREN; och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

5 Mosebok 34:5
Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, såsom HERREN hade sagt.

Josuaé 1:2,7,15
»Min tjänare Mose är död; så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill giva dem, giva åt Israels barn.…

Josuaé 8:31,33
såsom HERRENS tjänare Mose hade bjudit Israels barn, och såsom det var föreskrivet i Moses lagbok: ett altare av ohuggna stenar, vid vilka man icke hade kommit med något järn; och på det offrade de brännoffer åt HERREN och slaktade tackoffer.…

Nehemja 9:14
Du gav dem kunskap om din heliga sabbat och gav dem bud och stadgar och lag genom din tjänare Mose.

Psaltaren 105:26
Han sände Mose, sin tjänare, och Aron, som han hade utvalt.

for.

Hebreerbrevet 8:5
i det att de tjäna i den helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska. Om en sådan fick ock Moses befallning genom en uppenbarelse, när han skulle förfärdiga tabernaklet. »Se till», heter det, »att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget.»

Hebreerbrevet 9:8-13,24
Därmed giver den helige Ande till känna att vägen till det allraheligaste ännu icke har blivit uppenbarad, så länge det främre tabernakelrummet fortfarande äger bestånd.…

5 Mosebok 18:15-19
En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom skolen I lyssna till.…

Lukas 24:27,44
Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom.…

Johannes 5:39,46,47
I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.…

Apostagärningarna 3:22,23
Moses har ju sagt: 'En profet skall Herren Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt vad han talar till eder.…

Apostagärningarna 7:37
Det var samme Moses som sade till Israels barn: 'En profet skall Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som är mig lik.'

Apostagärningarna 28:23
Sedan utsatte de en viss dag för honom, och på den kommo ännu flera till honom i hans härbärge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad därtill hör, och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus, med bevis både ur Moses' lag och ur profeterna; därmed höll han på från morgonen ända till aftonen.

Romabrevet 3:21
Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om,

1 Petrusbrevet 1:10-12
Angående denna frälsning hava profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras eder.…

Länkar
Hebreerbrevet 3:5 InterHebreerbrevet 3:5 FlerspråkigHebreos 3:5 SpanskaHébreux 3:5 FranskaHebraeer 3:5 TyskaHebreerbrevet 3:5 KinesiskaHebrews 3:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 3
4Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt. 5Och väl var Moses »trogen i hela hans hus», såsom »tjänare», till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas; 6men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.
Korshänvisningar
2 Mosebok 14:31
Och när Israel såg huru HERREN hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket HERREN; och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.

2 Mosebok 40:16
Och Mose gjorde detta; han gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit honom.

4 Mosebok 12:7
Men så gör jag icke med min tjänare Mose; i hela mitt hus är han betrodd.

5 Mosebok 18:18
En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.

Hebreerbrevet 1:1
Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,

Hebreerbrevet 3:2
huru han var trogen mot den som hade insatt honom, likasom Moses var »trogen i hela hans hus».

Hebreerbrevet 3:4
Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt.

Uppenbarelseboken 15:3
Och de sjöngo Moses', Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: »Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung.

Hebreerbrevet 3:4
Överst på sidan
Överst på sidan