Matteus 25:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

Dansk (1917 / 1931)
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres Glæde!

Norsk (1930)
Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!

King James Bible
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

English Revised Version
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Treasury i Bibeln Kunskap

Well.

2 Krönikeboken 31:20,21
Så förfor Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför HERREN, sin Gud, vad gott och rätt och sant var.…

Lukas 16:10
Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i vad mer är, och den som är orättrådig i det minsta, han är ock orättrådig i vad mer är.

Romabrevet 2:29
Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.

1 Korinthierbrevet 4:5
Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då skall var och en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer.

2 Korinthierbrevet 5:9
Därför söka vi ock vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi äro hemma eller borta.

2 Korinthierbrevet 10:18
Ty icke den håller provet, som giver sig själv gott vitsord, utan den som Herren giver sådant vitsord.

1 Petrusbrevet 1:7
för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

I will.

Matteus 25:34-40,46
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.…

Matteus 10:40-42
Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.…

Matteus 24:47
Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

Lukas 12:44
Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

Lukas 22:28-30
Men I ären de som hava förblivit hos mig i mina prövningar;…

Uppenbarelseboken 2:10,26-28
Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona,…

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

enter.

Matteus 25:23
Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

Psaltaren 16:10,11
Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.…

Johannes 12:26
Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom.

Johannes 14:3
Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.

Johannes 17:24
Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.

Filipperbrevet 1:23
Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre;

2 Timotheosbrevet 2:12
äro vi ståndaktiga, så skola vi ock få regera med honom Men förneka vi honom, så skall ock han förneka oss;

Hebreerbrevet 12:2
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

Uppenbarelseboken 7:17
Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och 'Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon'.»

Länkar
Matteus 25:21 InterMatteus 25:21 FlerspråkigMateo 25:21 SpanskaMatthieu 25:21 FranskaMatthaeus 25:21 TyskaMatteus 25:21 KinesiskaMatthew 25:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 25
20Då trädde den fram, som hade fått de fem punden, och bar fram andra fem pund och sade: 'Herre, du överlämnade åt mig fem pund; se, andra fem pund har jag vunnit.' 21Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.' 22Så trädde ock den fram, som hade fått de två punden, och sade: 'Herre, du överlämnade åt mig två pund; se, andra två pund har jag vunnit.'…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 14:35
En förståndig tjänare behaga konungen väl, men över en vanartig skall han vrede komma.

Ordspråksboken 28:20
En redlig man får mycken välsignelse; men den som fikar efter att varda rik, kan bliver icke ostraffad.

Matteus 24:45
Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid --

Matteus 24:47
Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

Matteus 25:23
Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

Lukas 12:44
Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

Lukas 16:10
Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i vad mer är, och den som är orättrådig i det minsta, han är ock orättrådig i vad mer är.

Lukas 22:29
och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder,

1 Timotheosbrevet 3:13
Ty de som hava väl skött en församlingstjänares syssla, de vinna en aktad ställning och kunna i tron, den tro de hava i Kristus Jesus, uppträda med mycken frimodighet.

Uppenbarelseboken 3:21
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Matteus 25:20
Överst på sidan
Överst på sidan