Matthæus 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog.1Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle: 1Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
2Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre;2Abraham fikk sønnen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre; 2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;
3og Juda avlede Fares og Zara med Thamar; og Fares avlede Esrom; og Esrom avlede Aram;3Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar; Peres fikk sønnen Hesron; Hesron fikk sønnen Ram; 3Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;
4og Aram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Nasson; og Nasson avlede Salmon;4Ram fikk sønnen Aminadab; Aminadab fikk sønnen Nahson; Nahson fikk sønnen Salmon; 4Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;
DANNORSVE
5og Salmon avlede Boas med Rakab; og Boas avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Isaj;5Salmon fikk sønnen Boas med Rahab; Boas fikk sønnen Obed med Rut; Obed fikk sønnen Isai; 5Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;
6og Isaj avlede Kong David; og David avlede Salomon med Urias's Hustru;6Isai var far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias hustru; 6Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru;
7og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa;7Salomo fikk sønnen Rehabeam; Rehabeam fikk sønnen Abia; Abia fikk sønnen Asa; 7Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;
8og Asa avlede Josafat; og Josafat avlede Joram; og Joram avlede Ozias;8Asa fikk sønnen Josafat; Josafat fikk sønnen Joram; Joram fikk sønnen Ussias; 8Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;
9og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Akas; og Akas avlede Ezekias;9Ussias fikk sønnen Jotam; Jotam fikk sønnen Akas; Akas fikk sønnen Esekias; 9Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;
DANNORSVE
10og Ezekias avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias;10Esekias fikk sønnen Manasse; Manasse fikk sønnen Amon; Amon fikk sønnen Josias; 10Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;
11og Josias avlede Jekonias og hans Brødre paa den Tid, da Bortførelsen til Babylon fandt Sted.11Josias fikk Jekonja og hans brødre ved den tid da folket blev bortført til Babylon. 11Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.
12Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel;12Efter bortførelsen til Babylon fikk Jekonja sønnen Sealtiel; Sealtiel fikk sønnen Serubabel; 12Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;
13og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azor;13Serubabel fikk sønnen Abiud; Abiud fikk sønnen Eljakim; Eljakim fikk sønnen Asor; 13Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;
14og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Akim; og Akim avlede Eliud;14Asor fikk sønnen Sadok; Sadok fikk sønnen Akim; Akim fikk sønnen Eliud; 14Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;
DANNORSVE
15og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob;15Eliud fikk sønnen Eleasar; Eleasar fikk sønnen Mattan; Mattan fikk sønnen Jakob; 15Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;
16og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.16Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne blev Jesus født, han som kalles Kristus. 16Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17Altsaa ere alle Slægtledene fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled.17Således er alle ætt-leddene fra Abraham inntil David fjorten ledd, og fra David inntil bortførelsen til Babylon fjorten ledd, og fra bortførelsen til Babylon inntil Kristus fjorten ledd. 17Så utgöra släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder.
DANNORSVE
18Men med Jesu Kristi Fødsel gik det saaledes til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Helligaand.18Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det sig, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd. 18Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.
19Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig og ikke vilde beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende.19Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke vilde føre skam over henne, vilde skille sig fra henne i stillhet. 19Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.
20Men idet han tænkte derpaa, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand.20Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd; 20Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.
21Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«21og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. 21Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»
DANNORSVE
22Men dette er alt sammen sket, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, som siger:22Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: 22Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:
23»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.23Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss. 23»Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).
24Men da Josef vaagnede op at Søvnen, gjorde han, som Herrens Engel havde befalet ham, og han tog sin Hustru til sig.24Da nu Josef var våknet op av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin hustru til sig. 24När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig.
25Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin Søn, den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus.25Og han holdt sig ikke til henne før hun hadde født sin sønn, og han kalte ham Jesus. 25Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Malachi 4
Top of Page
Top of Page