Matteus 1:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

Dansk (1917 / 1931)
Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre;

Norsk (1930)
Abraham fikk sønnen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre;

King James Bible
Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

English Revised Version
Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;
Treasury i Bibeln Kunskap

Abraham.

1 Mosebok 21:2-5
Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom.…

Josuaé 24:2,3
Och Josua sade till allt folket: »Så säger HERREN, Israels Gud: På andra sidan floden bodde edra fäder i forna tider; så gjorde ock Tera, Abrahams och Nahors fader. Och de tjänade där andra gudar.…

1 Krönikeboken 1:28
Abrahams söner voro Isak och Ismael.

Jesaja 51:2
ja, skåden på Abraham, eder fader, och på Sara som födde eder. Ty när han ännu var ensam, kallade jag honom och välsignade honom och förökade honom.

Lukas 3:34
som var son av Jakob, som var son av Isak, som var son av Abraham, som var son av Tara, som var son av Nakor,

Apostagärningarna 7:8
Och han upprättade ett omskärelsens förbund med honom. Och så födde han Isak och omskar honom på åttonde dagen, och Isak födde Jakob, och Jakob födde våra tolv stamfäder.

Romabrevet 9:7-9
Ej heller äro de alla »barn», därför att de äro Abrahams säd. Nej, det heter: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.»…

Hebreerbrevet 11:11,17,18
Genom tron fick jämväl Sara, fastän överårig, kraft att bliva stammoder för en avkomma, i det hon höll den för trovärdig, som hade givit löftet.…

Isaac begat.

1 Mosebok 25:26
Därefter kom hans broder fram, och denne höll med sin hand i Esaus häl; och han fick namnet Jakob. Men Isak var sextio år gammal, när de föddes.

Josuaé 24:4
och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Och jag gav Seirs bergsbygd till besittning åt Esau; men Jakob och hans söner drogo ned till Egypten.

1 Krönikeboken 1:34
Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.

Jesaja 41:8
Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän,

Malaki 1:2,3
Jag har bevisat eder kärlek, säger HERREN. Nu frågen I: »Varmed har du då bevisat oss kärlek?» Esau var ju en broder till Jakob, säger HERREN, och jag älskade Jakob,…

Romabrevet 9:10-13
Än mer: så skedde ock, när Rebecka genom en och samme man, nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn.…

Jacob begat.

1 Mosebok 29:32-35
Och Lea blev havande och födde en son, och hon gav honom namnet Ruben, ty hon tänkte: »HERREN har sett till mitt lidande; ja, nu skall min man hava mig kär.»…

1 Mosebok 30:5-20
Och Bilha blev havande och födde åt Jakob en son.…

1 Mosebok 35:16-19
Sedan bröto de upp från Betel. Och när det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, kom Rakel i barnsnöd, och barnsnöden blev henne svår.…

1 Mosebok 46:8-2
Dessa äro namnen på Israels barn som kommo till Egypten: Jakob och hans söner. Jakobs förstfödde var Ruben,…

1 Mosebok 49:8-12
Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa; din hand skall vara på dina fienders nacke, för dig skola din faders söner buga sig.…

2 Mosebok 1:2-5
Ruben, Simeon, Levi och Juda,…

1 Krönikeboken 2:1-2
Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon,…

1 Krönikeboken 5:1,2
Och Rubens söner, Israels förstföddes -- han var nämligen den förstfödde, men därför att han oskärade sin faders bädd, blev hans förstfödslorätt given åt Josefs, Israels sons, söner, dock icke så, att denne skulle upptagas i släktregistret såsom den förstfödde;…

Lukas 3:33,34
som var son av Aminadab, som var son av Admin, som var son av Arni, som var son av Esrom, som var son av Fares, som var son av Judas,…

Apostagärningarna 7:8
Och han upprättade ett omskärelsens förbund med honom. Och så födde han Isak och omskar honom på åttonde dagen, och Isak födde Jakob, och Jakob födde våra tolv stamfäder.

Hebreerbrevet 7:14
Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.

Uppenbarelseboken 7:5
av Juda stam tolv tusen tecknade, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen,

Juda.

Länkar
Matteus 1:2 InterMatteus 1:2 FlerspråkigMateo 1:2 SpanskaMatthieu 1:2 FranskaMatthaeus 1:2 TyskaMatteus 1:2 KinesiskaMatthew 1:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 1
1Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. 2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder; 3Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;…
Korshänvisningar
1 Mosebok 25:19
Och detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons, släkt. Abraham födde Isak;

1 Mosebok 29:35
Åter blev hon havande och födde en son. Då sade hon: »Nu vill jag tacka HERREN.» Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan upphörde hon att föda.

4 Mosebok 1:26
Avkomlingarna av Judas söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män,

Matteus 1:1
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

Matteus 1:3
Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

Matteus 1:1
Överst på sidan
Överst på sidan