Jesaja 41:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän,

Dansk (1917 / 1931)
Men Israel, du min Tjener, Jakob, hvem jeg har udvalgt, — Ætling af Abraham, min Ven —

Norsk (1930)
Og du Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abraham!

King James Bible
But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham my friend.

English Revised Version
But thou, Israel, my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham my friend;
Treasury i Bibeln Kunskap

thou

Jesaja 43:1
Men nu säger HERREN så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta icke, ty jag har förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.

Jesaja 44:1,2,21
Men hör nu, du Jakob, min tjänare, du Israel, som jag har utvalt.…

Jesaja 48:12
Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är det; jag är den förste, jag är ock den siste.

Jesaja 49:3
Och han sade till mig: »Du är min tjänare, Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig.»

2 Mosebok 19:5,6
Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min;…

3 Mosebok 25:42
Ty de äro mina tjänare, som jag har fört ut ur Egyptens land; de skola icke säljas såsom man säljer trälar.

5 Mosebok 7:6-8
Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden.…

5 Mosebok 10:15
men allenast vid dina fäder fäste sig HERREN och älskade dem; och han utvalde deras avkomlingar efter dem, han utvalde eder bland alla folk, såsom I nu själva sen.

5 Mosebok 14:2
ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.

Psaltaren 33:12
Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.

Psaltaren 105:6,42-45
I Abrahams, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.…

Psaltaren 135:4
Se, HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.

Jeremia 33:24
Har du icke märkt huru detta folk talar och säger: »De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat»? Och så säga de föraktligt om mitt folk att det icke mer synes dem vara ett folk.

the seed

Matteus 3:9
Och menen icke att I kunnen säga vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham till fader'; ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.

Johannes 8:33-44
De svarade honom: »Vi äro Abrahams säd och hava aldrig varit trälar under någon. Huru kan du då säga: 'I skolen bliva fria'?»…

Romabrevet 4:12,13
Han skulle ock bliva en fader för omskurna, nämligen för sådana som icke allenast äro omskurna, utan ock vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren.…

Romabrevet 9:4-8
De äro ju israeliter, dem tillhöra barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löftena.…

Galaterbrevet 3:19
Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att »säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.

Galaterbrevet 4:22-31
Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin tjänstekvinna, och en med sin fria hustru.…

my friend

2 Krönikeboken 20:7
Var det icke du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns, säd för evig tid?

Johannes 15:14,15
I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.…

Jakobsbrevet 2:23
och så fullbordades det skriftens ord som säger: »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet»; och han blev kallad »Guds vän».

Länkar
Jesaja 41:8 InterJesaja 41:8 FlerspråkigIsaías 41:8 SpanskaÉsaïe 41:8 FranskaJesaja 41:8 TyskaJesaja 41:8 KinesiskaIsaiah 41:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 41
7Träsnidaren sätter mod i guldsmeden, bleckslagaren i den som hamrar på städ. Han säger om lödningen: »Den är god» och fäster bilden med spikar, så att den ej faller omkull. 8Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän, 9du som jag har hämtat från jordens ändar och kallat hit från dess yttersta hörn och till vilken jag har sagt: »Du är min tjänare, dig har jag utvalt och icke försmått»,…
Korshänvisningar
Jakobsbrevet 2:23
och så fullbordades det skriftens ord som säger: »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet»; och han blev kallad »Guds vän».

2 Krönikeboken 20:7
Var det icke du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns, säd för evig tid?

Psaltaren 136:22
till arvedel åt sin tjänare Israel, ty hans nåd varar evinnerligen;

Jesaja 14:1
Ty HERREN skall förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem komma till ro i deras land; och främlingar skola sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus.

Jesaja 29:22
Därför säger HERREN så till Jakobs hus, han som förlossade Abraham: Nu skall Jakob icke mer behöva blygas, nu skall hans ansikte ej vidare blekna;

Jesaja 42:1
Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.

Jesaja 42:19
Vem är blind, om icke min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder åstad?

Jesaja 43:5
Frukta då icke, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig tillhopa.

Jesaja 43:10
Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt, på det att I mån veta och tro mig och förstå, att det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma.

Jesaja 44:1
Men hör nu, du Jakob, min tjänare, du Israel, som jag har utvalt.

Jesaja 44:2
Så säger HERREN, han som har skapat dig, han som danade dig redan i moderlivet och som hjälper dig: Frukta icke, du min tjänare Jakob, du Jesurun, som jag har utvalt.

Jesaja 45:4
För min tjänare Jakobs skull, för Israels, min utkorades, skull kallade jag dig vid ditt namn och gav dig ärenamn, innan du kände mig.

Jesaja 51:2
ja, skåden på Abraham, eder fader, och på Sara som födde eder. Ty när han ännu var ensam, kallade jag honom och välsignade honom och förökade honom.

Jesaja 63:16
Du är ju dock vår fader; ty Abraham vet icke av oss, och Israel känner oss icke. Men du, HERRE, är vår fader; »vår förlossare av evighet», det är ditt namn.

Malaki 1:2
Jag har bevisat eder kärlek, säger HERREN. Nu frågen I: »Varmed har du då bevisat oss kärlek?» Esau var ju en broder till Jakob, säger HERREN, och jag älskade Jakob,

Jesaja 41:7
Överst på sidan
Överst på sidan