Galaterbrevet 3:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att »säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.

Dansk (1917 / 1931)
Hvad skulde da Loven? Den blev føjet til for Overtrædelsernes Skyld (indtil den Sæd kom, hvem Forjættelsen gjaldt), besørget ved Engle, ved en Mellemmands Haand.

Norsk (1930)
Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd;

King James Bible
Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.

English Revised Version
What then is the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise hath been made; and it was ordained through angels by the hand of a mediator.
Treasury i Bibeln Kunskap

then.

Romabrevet 3:1,2
Vilket företräde hava då judarna, eller vad gagn hava de av omskärelsen?…

Romabrevet 7:7-13
Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»…

It was added.

Galaterbrevet 3:21-24
Är då lagen emot Guds löften? Bort det! Om en lag hade blivit given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen.…

5 Mosebok 4:8,9
Och vilket annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger eder?…

Psaltaren 147:19,20
Han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och rätter.…

Lukas 16:31
Då sade han till honom: 'Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.'»

Johannes 5:45-47
Menen icke att det är jag som skall anklaga eder hos Fadern. Den som anklagar eder är Moses, han till vilken I sätten edert hopp.…

Johannes 15:22
Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.

Romabrevet 2:13
Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.

Romabrevet 3:19,20
Nu veta vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som hava lagen, för att var mun skall bliva tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud;…

Romabrevet 4:15
Vad lagen kommer åstad är ju vredesdom; men där ingen lag finnes, där finnes icke heller någon överträdelse.

Romabrevet 5:20,21
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.…

Romabrevet 7:7-13
Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»…

1 Timotheosbrevet 1:8,9
Men vi veta att lagen är god, om man nämligen brukar den såsom lagen bör brukas,…

till.

Galaterbrevet 3:16,25
Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.…

Galaterbrevet 4:1-4
Vad jag vill säga är detta: Så länge arvingen är barn, finnes ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre över alla ägodelarna;…

by.

5 Mosebok 33:2
han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.

Apostagärningarna 7:53
I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den.»

Hebreerbrevet 2:2,5
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,…

in.

2 Mosebok 20:19-22
Och de sade till Mose: »Tala du till oss, så vilja vi höra, men låt icke Gud tala till oss, på det att vi icke må dö.»…

2 Mosebok 24:1-12
Och han sade till Mose: »Stig upp till HERREN, du själv jämte Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel; och I skolen tillbedja på avstånd.…

2 Mosebok 34:27-35
Och HERREN sade till Mose: »Teckna upp åt dig dessa ord; ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.»…

3 Mosebok 15:32
Detta är lagen om den som har flytning och om den som har sädesutgjutning, så att han därigenom bliver oren,

5 Mosebok 5:5,22-33
Jag stod då mellan HERREN och eder, för att förkunna eder vad HERREN talade, ty I fruktaden för elden och stegen icke upp på berget. Han sade:…

5 Mosebok 9:13-20,25-29
Och HERREN talade till mig och sade: »jag har sett att detta folk är ett hårdnackat folk.…

5 Mosebok 18:15-19
En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom skolen I lyssna till.…

Psaltaren 106:23
Då hotade han att förgöra dem; men Mose, den man som han hade utvalt, trädde fram såsom medlare inför honom till att avvända hans vrede, så att den icke skulle fördärva.

Johannes 1:17
ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.

Apostagärningarna 7:38
Det var och han, som under den tid då menigheten levde i öknen, både var hos ängeln, som talade med honom på berget Sinai, och tillika hos våra fäder; och han undfick levande ord för att giva dem åt eder.

The Apostle, having just before been speaking of the promise made to Abraham, and representing that as the rule of our justification, and not the law, lest they should think he derogated too much from the law, and thereby rendered it useless--he thence takes occasion to discourse of the design and tendency of it, and to acquaint us for what purposes it was given.

Länkar
Galaterbrevet 3:19 InterGalaterbrevet 3:19 FlerspråkigGálatas 3:19 SpanskaGalates 3:19 FranskaGalater 3:19 TyskaGalaterbrevet 3:19 KinesiskaGalatians 3:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 3
18Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så vore det icke på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte. 19Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att »säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. 20Men den som är medlare är icke medlare för allenast en enda. Men Gud är en.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 20:19
Och de sade till Mose: »Tala du till oss, så vilja vi höra, men låt icke Gud tala till oss, på det att vi icke må dö.»

5 Mosebok 5:5
Jag stod då mellan HERREN och eder, för att förkunna eder vad HERREN talade, ty I fruktaden för elden och stegen icke upp på berget. Han sade:

Apostagärningarna 7:53
I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den.»

Romabrevet 5:20
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.

Galaterbrevet 3:16
Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.

Galaterbrevet 3:18
Överst på sidan
Överst på sidan