Hebreerbrevet 2:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,

Dansk (1917 / 1931)
Thi naar det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn,

Norsk (1930)
For dersom det ord som var talt ved engler, stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn,

King James Bible
For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward;

English Revised Version
For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward;
Treasury i Bibeln Kunskap

spoken.

5 Mosebok 32:2
Såsom regnet drype min lära, såsom daggen flöde mitt tal, såsom rikligt regn på grönska och såsom en regnskur på gräsets brodd.

Psaltaren 68:17
Guds vagnar äro tiotusenden, tusen och åter tusen; Herren drog fram med dem, Sinai är nu i helgedomen.

Apostagärningarna 7:53
I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den.»

Galaterbrevet 3:19
Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att »säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.

every.

Hebreerbrevet 10:28
Den som föraktar Moses' lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet;

2 Mosebok 32:27,28
Och han sade till dem: »Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gån så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände.…

3 Mosebok 10:1,2
Men Arons söner Nadab och Abihu togo var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse därpå och buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om.…

3 Mosebok 24:14-16
För ut hädaren utanför lägret; sedan må alla som hörde det lägga sina händer på hans huvud, och må så hela menigheten stena honom.…

4 Mosebok 11:33
Men under det att de ännu hade köttet mellan tänderna, innan det var förtärt, upptändes HERRENS vrede mot folket, och HERREN anställde ett mycket stort nederlag bland folket.

4 Mosebok 14:28-37
Säg nu till dem: 'Så sant jag lever, säger HERREN, jag skall göra med eder såsom I själva haven sagt inför mig.…

4 Mosebok 15:30-36
Men den som begår något med upplyft hand, evad han är inföding eller främling, han hånar HERREN, och han skall utrotas ur sitt folk.…

4 Mosebok 16:31-35,49
Och just som han hade slutat att tala allt detta, rämnade marken under dem,…

4 Mosebok 20:11,12
Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger; då kom mycket vatten ut, så att menigheten och dess boskap fick dricka.…

4 Mosebok 21:6
Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och dessa stungo folket; och mycket folk i Israel blev dödat.

4 Mosebok 25:9
Men de som hade omkommit genom hemsökelsen utgjorde tjugufyra tusen.

5 Mosebok 4:3,4
I haven med egna ögon sett vad HERREN har gjort i fråga om Baal-Peor, huru HERREN, din Gud, utrotade ur ditt folk var man som följde efter Baal-Peor.…

5 Mosebok 17:2,5,12
Om bland dig, inom någon av de städer som Herren, din Gud, vill giva dig, någon man eller kvinna befinnes göra vad ont är i Herrens, din Guds, ögon, i det att han överträder hans förbund,…

5 Mosebok 27:26
Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: »Amen.»

1 Korinthierbrevet 10:5-12
Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.…

Judasbrevet 1:5
Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans, vill jag påminna eder därom, att Herren, sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke trodde,

recompense.

Hebreerbrevet 10:35
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.

Hebreerbrevet 11:6,26
men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.…

*Gr:

Länkar
Hebreerbrevet 2:2 InterHebreerbrevet 2:2 FlerspråkigHebreos 2:2 SpanskaHébreux 2:2 FranskaHebraeer 2:2 TyskaHebreerbrevet 2:2 KinesiskaHebrews 2:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 2
1Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade. 2Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön, 3huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 7:53
I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den.»

Hebreerbrevet 1:1
Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,

Hebreerbrevet 10:28
Den som föraktar Moses' lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet;

Hebreerbrevet 10:35
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.

Hebreerbrevet 11:26
han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Hebreerbrevet 12:25
Sen till, att I icke visen ifrån eder honom som talar. Ty om dessa icke kunde undfly, när de visade ifrån sig honom som här på jorden kungjorde Guds vilja, huru mycket mindre skola då vi kunna det, om vi vända oss ifrån honom som kungör sin vilja från himmelen?

2 Petrusbrevet 1:19
Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.

Hebreerbrevet 2:1
Överst på sidan
Överst på sidan