Hebreerbrevet 11:26
Parallella Vers
Svenska (1917)
han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Dansk (1917 / 1931)
idet han agtede Kristi Forsmædelse for større Rigdom end Ægyptens Skatte; thi han saa hen til Belønningen.

Norsk (1930)
og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter; for han så frem til lønnen.

King James Bible
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect unto the recompence of the reward.

English Revised Version
accounting the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt: for he looked unto the recompense of reward.
Treasury i Bibeln Kunskap

the reproach.

Hebreerbrevet 10:33
och dels själva genom smälek och misshandling bleven gjorda till ett skådespel för världen, dels leden med andra som fingo genomgå sådant.

Hebreerbrevet 13:13
Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.

Psaltaren 69:7,20
Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte;…

Psaltaren 89:50,51
Tänk, Herre, på dina tjänares smälek, på vad jag måste fördraga av alla de många folken;…

Jesaja 51:7
Hören på mig, I som kännen rättfärdigheten, du folk, som bär min lag i ditt hjärta; Frukten icke för människors smädelser och varen ej förfärade för deras hån.

Apostagärningarna 5:41
Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.

2 Korinthierbrevet 12:10
Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

2 Korinthierbrevet 12:10
Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

1 Petrusbrevet 1:11
De hava rannsakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som därefter skulle följa.

1 Petrusbrevet 4:14
Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder.

of Christ.

Psaltaren 37:16
Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.

Jeremia 9:23,24
Så säger HERREN: Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka, den rike berömme sig icke av sin rikedom.…

2 Korinthierbrevet 6:10
såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Uppenbarelseboken 3:18
Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se.

for he had.

Hebreerbrevet 11:6
men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

Hebreerbrevet 2:2
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,

Hebreerbrevet 10:35
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.

Rut 2:12
HERREN vedergälle dig för vad du har gjort; ja, må full lön tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, till vilken du har kommit, för att finna tillflykt under hans vingar.»

Ordspråksboken 11:18
Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.

Ordspråksboken 23:18
Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp varder icke om intet.

Matteus 5:12
Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

Matteus 6:1
»Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.

Matteus 10:41
Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.

Lukas 14:14
Salig är du då; ty eftersom de icke förmå vedergälla dig, skall du få din vedergällning vid de rättfärdigas uppståndelse.»

Länkar
Hebreerbrevet 11:26 InterHebreerbrevet 11:26 FlerspråkigHebreos 11:26 SpanskaHébreux 11:26 FranskaHebraeer 11:26 TyskaHebreerbrevet 11:26 KinesiskaHebrews 11:26 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 11
25Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning; 26han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. 27Genom tron övergav han Egypten, utan att låta förskräcka sig av konungens vrede; ty därigenom att han likasom såg den Osynlige kunde han härda ut.…
Korshänvisningar
Lukas 14:33
Likaså kan ingen av eder vara min lärjunge, om han icke försakar allt vad han äger. --

Filipperbrevet 3:7
Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust.

Hebreerbrevet 2:2
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,

Hebreerbrevet 13:13
Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.

1 Petrusbrevet 4:14
Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder.

Hebreerbrevet 11:25
Överst på sidan
Överst på sidan