Hebreerbrevet 11:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;

Dansk (1917 / 1931)
og valgte hellere at lide ondt med Guds Folk end at have en kortvarig Nydelse af Synd,

Norsk (1930)
idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden,

King James Bible
Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;

English Revised Version
choosing rather to be evil entreated with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;
Treasury i Bibeln Kunskap

Choosing.

Hebreerbrevet 10:32
Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp

Job 36:21
Tag dig till vara, så att du ej vänder dig till vad fördärvligt är; sådant behagar dig ju mer än att lida.

Psaltaren 84:10
Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor.

Matteus 5:10-12
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.…

Matteus 13:21
men som icke har någon rot i sig, utan bliver beståndande allenast till en tid, och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall.

Apostagärningarna 7:24,25
När han då såg att en av dem led orätt, tog han den misshandlade i försvar och hämnades honom, i det att han slog ihjäl egyptiern.…

Apostagärningarna 20:23,24
allenast det vet jag, att den helige Ande i den ene staden efter den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser vänta mig.…

Romabrevet 5:3
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,

Romabrevet 8:17,18,35-39
Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.…

2 Korinthierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Kolosserbrevet 1:24
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.

2 Thessalonikerbr. 1:3-6
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.…

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

2 Timotheosbrevet 2:3-10
Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.…

2 Timotheosbrevet 3:11,12
under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig.…

Jakobsbrevet 1:20
Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.

1 Petrusbrevet 1:6,7
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,…

1 Petrusbrevet 4:12-16
Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder;…

the people.

Hebreerbrevet 4:9
Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk.

Psaltaren 47:9
Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.

1 Petrusbrevet 2:10
I som förut »icke voren ett folk», men nu ären »ett Guds folk», I som »icke haden fått någon barmhärtighet», men nu »haven fått barmhärtighet».

the pleasures.

Job 20:5
att de ogudaktigas jubel varar helt kort och den gudlöses glädje ett ögonblick?

Job 21:11-13
Sina barn släppa de ut såsom en hjord, deras piltar hoppa lustigt omkring.…

Psaltaren 73:18-20
Sannerligen, på slipprig mark ställer du dem, du störtar dem ned i fördärv.…

Jesaja 21:4
Mitt hjärta är utom sig, jag kväljes av förfäran; skymningen, som jag längtade efter, vållar mig nu skräck.

Jesaja 47:8,9
Så hör nu detta, du som lever i vällust, du som tronar så trygg, du som säger i ditt hjärta: »Jag och ingen annan; aldrig skall jag sitta såsom änka, aldrig veta av, vad barnlöshet är.»…

Lukas 12:19,20
Sedan vill jag säga till min själ: Kära själ, du har mycket gott för varat för många år; giv dig nu ro, ät, drick och var glad.…

Lukas 16:25
Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas.

Jakobsbrevet 5:5
I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar; I haven gött eder av hjärtans lust »på eder slaktedag».

Uppenbarelseboken 18:7
Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg',

Länkar
Hebreerbrevet 11:25 InterHebreerbrevet 11:25 FlerspråkigHebreos 11:25 SpanskaHébreux 11:25 FranskaHebraeer 11:25 TyskaHebreerbrevet 11:25 KinesiskaHebrews 11:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 11
24Genom tron försmådde Moses, sedan han hade blivit stor, att kallas Faraos dotterson. 25Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning; 26han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.…
Korshänvisningar
Job 36:21
Tag dig till vara, så att du ej vänder dig till vad fördärvligt är; sådant behagar dig ju mer än att lida.

Daniel 3:18
Men om han icke vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå icke dyrka dina gudar, och att vi icke vilja tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp.»

Apostagärningarna 7:34
Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och deras suckan har jag hört, och jag har stigit ned för att rädda dem. Därför må du nu gå åstad; jag vill sända dig till Egypten.

Hebreerbrevet 11:37
de blevo stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De gingo omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda, misshandlade, plågade,

Hebreerbrevet 11:24
Överst på sidan
Överst på sidan