1 Petrusbrevet 1:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

Dansk (1917 / 1931)
i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis saa skal være, bedrøves i mange Haande Prøvelser,

Norsk (1930)
Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser,

King James Bible
Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

English Revised Version
Wherein ye greatly rejoice, though now for a little while, if need be, ye have been put to grief in manifold temptations,
Treasury i Bibeln Kunskap

ye greatly.

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

1 Petrusbrevet 4:13
utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets uppenbarelse.

1 Samuelsboken 2:1
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.

Psaltaren 9:14
på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

Psaltaren 35:10
Alla ben i min kropp skola säga: »HERRE, vem är dig lik, du som räddar den betryckte från den som är honom för stark, den betryckte och fattige ifrån den som plundrar honom?»

Psaltaren 95:1
Kommen, låtom oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa.

Jesaja 12:2,3
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»…

Jesaja 61:3,10
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».…

Matteus 5:12
Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

Lukas 1:47
och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.

Lukas 2:10
Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.

Lukas 10:20
Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.»

Johannes 16:22
Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

Romabrevet 5:2,11
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.…

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

2 Korinthierbrevet 6:10
såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.

2 Korinthierbrevet 12:9,10
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.…

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

1 Thessalonikerbr. 1:6
Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.

Jakobsbrevet 1:2,9
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,…

for.

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

2 Korinthierbrevet 4:17
Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet --

if.

1 Petrusbrevet 1:7
för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

Psaltaren 119:75
HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat mig i trofasthet.

Klagovisorna 3:32,33
utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen, efter sin stora nåd.…

Hebreerbrevet 12:7-11
Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver agad av sin fader?…

ye are.

Job 9:27,28
Om jag än besluter att förgäta mitt bekymmer, att låta min sorgsenhet fara och göra mig glad,…

Psaltaren 69:20
Smälek har krossat mitt hjärta, så att jag är vanmäktig; jag väntade på medlidande, men där var intet, och på tröstare, men jag fann ingen.

Psaltaren 119:28
Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Matteus 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

Matteus 26:37
Och han tog med sig Petrus och Sebedeus' två söner; och han begynte bedrövas och ängslas.

Romabrevet 9:2
när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta.

Filipperbrevet 2:26
Ty han längtar efter eder alla och har ingen ro, därför att I haven hört honom vara sjuk.

Hebreerbrevet 12:11
Väl synes alla aga för tillfället vara icke till glädje, utan till sorg; men efteråt bär den, för dem som hava blivit fostrade därmed, en fridsfrukt som är rättfärdighet.

Jakobsbrevet 4:9
Kännen edert elände och sörjen och gråten. Edert löje vände sig i sorg och eder glädje i bedrövelse.

manifold.

Psaltaren 34:19
Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.

Johannes 16:33
Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

Apostagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

1 Korinthierbrevet 4:9-13
Mig tyckes nämligen att Gud har ställt oss apostlar här såsom de ringaste bland alla, såsom livdömda män; ett skådespel hava vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.…

2 Korinthierbrevet 4:7-11
Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.…

2 Korinthierbrevet 11:23-27
Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.…

Hebreerbrevet 11:35-38
Kvinnor funnos som fingo igen sina döda genom deras uppståndelse. Andra läto sig läggas på sträckbänk och ville icke taga emot någon befrielse, i hopp om en så mycket bättre uppståndelse.…

Jakobsbrevet 1:2
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

Länkar
1 Petrusbrevet 1:6 Inter1 Petrusbrevet 1:6 Flerspråkig1 Pedro 1:6 Spanska1 Pierre 1:6 Franska1 Petrus 1:6 Tyska1 Petrusbrevet 1:6 Kinesiska1 Peter 1:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 1
5I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. 6Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar, 7för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.…
Korshänvisningar
Romabrevet 5:2
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.

Hebreerbrevet 12:11
Väl synes alla aga för tillfället vara icke till glädje, utan till sorg; men efteråt bär den, för dem som hava blivit fostrade därmed, en fridsfrukt som är rättfärdighet.

Jakobsbrevet 1:2
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

1 Petrusbrevet 3:17
Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda.

1 Petrusbrevet 4:12
Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder;

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

1 Petrusbrevet 1:5
Överst på sidan
Överst på sidan