Matteus 11:28
Parallella Vers
Svenska (1917)
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

Dansk (1917 / 1931)
Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.

Norsk (1930)
Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

King James Bible
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

English Revised Version
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Treasury i Bibeln Kunskap

Come.

Jesaja 45:22-25
Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest ingen.…

Jesaja 53:2,3
Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.…

Jesaja 55:1-3
Upp, alla I som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten. Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar och för intet både vin och mjölk.…

Johannes 6:37
Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.

Johannes 7:37
På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.

Uppenbarelseboken 22:17
Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

all.

Matteus 23:4
De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.

1 Mosebok 3:17-19
Och till Adam sade han: »Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt: 'Du skall icke äta därav', därför vare marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar;…

Job 5:7
nej, människan varder född till olycka, såsom eldgnistor måste flyga mot höjden.

Job 14:1
Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro;

Psaltaren 32:4
Ty dag och natt var din hand tung över mig; min livssaft förtorkades såsom av sommarhetta. Sela.

Psaltaren 38:4
Ty mina missgärningar gå mig över huvudet; såsom en svår börda äro de mig för tunga.

Psaltaren 90:7-10
Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort.…

Predikaren 1:8,14
Alla arbetar utan rast; ingen kan utsäga det. Ögat mättas icke av att se, och örat bliver icke fullt av att höra.…

Predikaren 2:22,23
Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen?…

Predikaren 4:8
mången finnes, som står ensam och icke har någon jämte sig, varken son eller broder; och likväl är det ingen ände på all hans möda, och hans ögon bliva icke mätta på rikedom. Och för vem mödar jag mig då och nekar mig själv vad gott är? Också detta är fåfänglighet och ett uselt besvär.

Jesaja 1:4
Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda, I vanartiga barn, som haven övergivit HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom!

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Mika 6:6-8
Varmed skall jag träda fram inför HERREN, och varmed böja mig ned inför Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar?…

Apostagärningarna 15:10
Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära?

Romabrevet 7:22-25
Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;…

Galaterbrevet 5:1
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

and I.

Matteus 11:29
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

Psaltaren 94:13
för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav varder grävd.

Psaltaren 116:7
Vänd nu åter till din ro, min själ, ty HERREN har gjort väl mot dig.

Jesaja 11:10
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet.

Jesaja 28:12
han som en gång sade till dem: »Här är vilostaden, låten den trötte få vila; här är vederkvickelsens ort.» Men sådant ville de icke höra.

Jesaja 48:17,18
Så säger HERREN, din förlossare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, den som lär dig, vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du skall vandra.…

Jeremia 6:16
Så sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.» Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den.»

2 Thessalonikerbr. 1:7
men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,

Hebreerbrevet 4:1
Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till, att icke någon bland eder en gång befinnes hava blivit efter på vägen.

Länkar
Matteus 11:28 InterMatteus 11:28 FlerspråkigMateo 11:28 SpanskaMatthieu 11:28 FranskaMatthaeus 11:28 TyskaMatteus 11:28 KinesiskaMatthew 11:28 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 11
27Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. -- 28Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro. 29Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.…
Korshänvisningar
Jesaja 28:12
han som en gång sade till dem: »Här är vilostaden, låten den trötte få vila; här är vederkvickelsens ort.» Men sådant ville de icke höra.

Jeremia 31:25
Ty jag skall vederkvicka trötta själar, och alla försmäktande själar skall jag mätta.

Johannes 7:37
På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.

Apostagärningarna 20:35
I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'»

Matteus 11:27
Överst på sidan
Överst på sidan