Galaterbrevet 5:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

Dansk (1917 / 1931)
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

Norsk (1930)
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

King James Bible
Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

English Revised Version
With freedom did Christ set us free: stand fast therefore, and be not entangled again in a yoke of bondage.
Treasury i Bibeln Kunskap

Stand.

Ordspråksboken 23:23
Sök förvärva sanning, och avhänd dig henne icke, sök vishet och tukt och förstånd.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

1 Korinthierbrevet 16:13
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

Efesierbrevet 6:14
Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar»,

Filipperbrevet 1:27
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

1 Thessalonikerbr. 3:8
Ty nu leva vi, eftersom I stån fasta i Herren.

2 Thessalonikerbr. 2:15
Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

Hebreerbrevet 3:6,14
men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.…

Hebreerbrevet 4:14
Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen.

Hebreerbrevet 10:23,35-39
Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast.…

Judasbrevet 1:3,20,21
Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.…

Uppenbarelseboken 2:25
hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer.

Uppenbarelseboken 3:3
Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.

the liberty.

Galaterbrevet 5:13
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

Galaterbrevet 2:4
Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.

Galaterbrevet 3:25
Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.

Galaterbrevet 4:26,31
Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är vår moder.…

Psaltaren 51:12
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Matteus 11:28-30
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.…

Johannes 8:32-36
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»…

Romabrevet 6:14,18
Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.…

Romabrevet 7:3,6
Alltså, om hon giver sig åt en annan man, medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska; men om mannen dör, då är hon fri ifrån lagen, så att hon icke är äktenskapsbryterska, om hon giver sig åt en annan man.…

Romabrevet 8:2
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

1 Korinthierbrevet 7:22
Ty den träl som har blivit kallad till att vara i Herren, han är en Herrens frigivne; sammalunda är ock den frie, som har blivit kallad, en Kristi livegne.

2 Korinthierbrevet 3:17
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

1 Petrusbrevet 2:16
I ären ju fria, dock icke som om I haden friheten för att därmed överskyla ondskan, utan såsom Guds tjänare.

2 Petrusbrevet 2:19
De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl.

entangled.

Galaterbrevet 2:4
Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.

Galaterbrevet 4:9
Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?

Matteus 23:4
De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.

Apostagärningarna 15:10
Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära?

Kolosserbrevet 2:16-22
Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.…

Hebreerbrevet 9:8-11
Därmed giver den helige Ande till känna att vägen till det allraheligaste ännu icke har blivit uppenbarad, så länge det främre tabernakelrummet fortfarande äger bestånd.…

Länkar
Galaterbrevet 5:1 InterGalaterbrevet 5:1 FlerspråkigGálatas 5:1 SpanskaGalates 5:1 FranskaGalater 5:1 TyskaGalaterbrevet 5:1 KinesiskaGalatians 5:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 5
1För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder. 2Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn.…
Korshänvisningar
Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Johannes 8:36
Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

Apostagärningarna 15:10
Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära?

Romabrevet 8:15
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

1 Korinthierbrevet 16:13
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

2 Korinthierbrevet 3:17
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

2 Korinthierbrevet 11:20
I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger eder, om man fångar eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder i ansiktet.

Galaterbrevet 2:4
Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.

Galaterbrevet 4:31
Alltså, mina bröder, vi äro icke barn av en tjänstekvinna, utan av den fria hustrun.

Galaterbrevet 5:13
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

Galaterbrevet 4:31
Överst på sidan
Överst på sidan