Psaltaren 51:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

Dansk (1917 / 1931)
glæd mig igen med din Frelse, giv mig til Støtte en villig Aand!

Norsk (1930)
Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!

King James Bible
Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

English Revised Version
Restore unto me the joy of thy salvation: and uphold me with a free spirit.
Treasury i Bibeln Kunskap

Restore

Psaltaren 85:6-8
Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?…

Job 29:2,3
Ack att jag vore såsom i forna månader, såsom i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd,…

Jesaja 57:17,18
För hans girighetssynd förtörnades jag; jag slog honom, och i min förtörnelse höll jag mig dold. Men i sin avfällighet fortfor han att vandra på sitt hjärtas väg.…

Jeremia 31:9-14
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.…

joy

Psaltaren 13:5
på det att min fiende icke må säga: »Jag blev honom övermäktig», och på att mina ovänner ej må fröjda sig, när jag vacklar.

Psaltaren 21:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) HERRE, över din makt gläder sig konungen; huru fröjdas han icke högeligen över din seger!

Psaltaren 35:9
Men min själ skall fröjda sig i HERREN och vara glad över hans frälsning.

Jesaja 49:13
Jublen, I himlar, och fröjda dig, du jord, och bristen ut i jubel, I berg; ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Lukas 1:47
och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.

Romabrevet 5:2-11
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.…

uphold

Psaltaren 17:5
Mina steg hålla sig stadigt på dina vägar, mina fötter vackla icke.

Psaltaren 19:13
Bevara ock din tjänare för fräcka människor; låt dem icke få makt med mig, så bliver jag ostrafflig och varder fri ifrån svår överträdelse.

Psaltaren 119:116,117,133
Uppehåll mig efter ditt tal, så att jag får leva, och låt mig icke komma på skam med mitt hopp.…

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jeremia 10:23
Jag vet det, HERRE: människans väg beror ej av henne, det står icke i vandrarens makt att rätt styra sina steg.

Romabrevet 14:4
och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående.

1 Petrusbrevet 1:5
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

Judasbrevet 1:24
Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,

free

Romabrevet 8:15
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

2 Korinthierbrevet 3:17
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Galaterbrevet 4:6,7
Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: »Abba! Fader!»…

Länkar
Psaltaren 51:12 InterPsaltaren 51:12 FlerspråkigSalmos 51:12 SpanskaPsaume 51:12 FranskaPsalm 51:12 TyskaPsaltaren 51:12 KinesiskaPsalm 51:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 51
11Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig. 12Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande. 13Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.…
Korshänvisningar
Psaltaren 9:14
på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning.

Psaltaren 13:5
på det att min fiende icke må säga: »Jag blev honom övermäktig», och på att mina ovänner ej må fröjda sig, när jag vacklar.

Psaltaren 54:4
Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.

Psaltaren 110:3
Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

Psaltaren 51:11
Överst på sidan
Överst på sidan