Salmenes 51
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; en salme av David, (2) da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. (3) Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

2Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!

3For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.

4Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer*.

5Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

6Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!

7Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne!

8La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!

9Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!

10Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

11Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig!

12Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!

13Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.

14Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

15Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.

16For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag.

17Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.

18Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!

19Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 50
Top of Page
Top of Page