Psaltaren 51:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

Dansk (1917 / 1931)
Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud, saa skal min Tunge lovsynge din Retfærd;

Norsk (1930)
Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

King James Bible
Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

English Revised Version
Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation; and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.
Treasury i Bibeln Kunskap

Deliver

Psaltaren 26:9
Ryck icke min själ bort med syndare, icke mitt liv med de blodgiriga,

Psaltaren 55:23
Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

1 Mosebok 9:6
den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild.

1 Mosebok 42:22
Ruben svarade dem: »Sade jag icke till eder: 'Försynden eder icke på gossen'? Men I lyssnaden icke till mig; se, därför utkräves nu hans blod.»

2 Samuelsbokem 3:28
När David sedan fick höra detta, sade han: »Jag och mitt konungadöme äro oskyldiga inför HERREN evinnerligen till Abners, Ners sons blod.

2 Samuelsbokem 11:15-17
I brevet skrev han så: »Ställen Uria längst fram, där striden är som häftigast, och dragen eder sedan tillbaka från honom, så att han bliver slagen till döds.»…

2 Samuelsbokem 12:9
Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv; ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd.

2 Samuelsbokem 21:1
Men under Davids tid uppstod en hungersnöd, som varade oavbrutet i tre år; då sökte David HERRENS ansikte. HERREN svarade: »För Sauls och hans blodbefläckade hus' skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna.

bloodguiltiness [heb.

Hesekiel 33:8
Om jag säger till den ogudaktige: »Du ogudaktige, du måste dö», och du då icke säger något till att varna den ogudaktige för hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.

Hosea 4:2
Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd.

Apostagärningarna 18:6
Men när dessa stodo emot honom och foro ut i smädelser, skakade han stoftet av sina kläder och sade till dem: »Edert blod komme över edra egna huvuden. Jag är utan skuld och går nu till hedningarna.»

Apostagärningarna 20:26
Därför betygar jag för eder nu i dag att jag icke bär skuld för någons blod.

thou God

Psaltaren 38:22
Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Psaltaren 88:1
En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-leannót; en sång av esraiten Heman. (2) HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

Habackuk 3:18
Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud.

tongue

Psaltaren 35:28
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet och hela dagen ditt lov.

Psaltaren 71:15-24
Min mun skall förtälja din rättfärdighet, hela dagen din frälsning, ty jag känner intet mått därpå.…

Psaltaren 86:12,13
Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen;…

righteousness

Esra 9:13
Skulle vi väl nu, efter allt vad som har kommit över oss genom våra onda gärningar och genom den stora skuld vi hava ådragit oss, och sedan du, vår Gud, har skonat oss mer än våra missgärningar förtjänade, och låtit en skara av oss, sådan som denna, bliva räddad --

Nehemja 9:33
Nej, du är rättfärdig vid allt det som har kommit över oss; ty du har visat dig trofast, men vi hava varit ogudaktiga.

Daniel 9:7,16
Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas, såsom vi ock nu göra, vi Juda man och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bo nära och de som bo fjärran i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de voro otrogna mot dig.…

Romabrevet 10:3
De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och hava icke givit sig under rättfärdigheten från Gud.

Länkar
Psaltaren 51:14 InterPsaltaren 51:14 FlerspråkigSalmos 51:14 SpanskaPsaume 51:14 FranskaPsalm 51:14 TyskaPsaltaren 51:14 KinesiskaPsalm 51:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 51
13Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig. 14Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. 15Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 12:9
Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv; ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd.

Psaltaren 18:46
HERREN lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud!

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 26:9
Ryck icke min själ bort med syndare, icke mitt liv med de blodgiriga,

Psaltaren 35:28
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet och hela dagen ditt lov.

Psaltaren 39:8
Befria mig från alla mina överträdelser, låt mig icke bliva till smälek för dåren.

Psaltaren 71:15
Min mun skall förtälja din rättfärdighet, hela dagen din frälsning, ty jag känner intet mått därpå.

Psaltaren 71:16
Jag skall frambära Herrens, HERRENS väldiga gärningar; jag skall prisa din rättfärdighet, ja, din allenast.

Psaltaren 81:1
För sångmästaren, till Gittít; av Asaf. (2) Höjen glädjerop till Gud, vår starkhet, höjen jubel till Jakobs Gud.

Psaltaren 101:1
Av David; en psalm. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, HERRE, lovsäga.

Psaltaren 119:172
Min tunga sjunge om ditt ord, ty alla dina bud äro rättfärdiga.

Psaltaren 126:2
Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.»

Psaltaren 145:7
Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet.

Daniel 9:14
Därför vakade ock HERREN över att olyckan drabbade oss; ty HERREN, vår Gud, är rättfärdig i alla de gärningar som han gör, men hörde icke hans röst.

Psaltaren 51:13
Överst på sidan
Överst på sidan