Psaltaren 25:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Dansk (1917 / 1931)
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.

Norsk (1930)
Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.

King James Bible
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

English Revised Version
Guide me in thy truth, and teach me; for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
Treasury i Bibeln Kunskap

Lead

Psaltaren 25:8,10
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.…

Psaltaren 43:3,4
så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.…

Psaltaren 107:7
Och han ledde dem på en rätt väg, så att de kommo till en stad där de kunde bo.

Jesaja 35:8
Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

Jesaja 42:16
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

Jesaja 49:10
de skola varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skola icke skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och skall föra dem till vattenkällor.

Jeremia 31:9
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.

Johannes 8:31,32
Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;…

Johannes 14:26
Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Johannes 16:13
Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.

Romabrevet 8:14
Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

Efesierbrevet 4:21
om I eljest så haven hört om honom och så blivit lärda i honom, som sanning är i Jesus:

1 Johannesbrevet 2:27
Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.

Uppenbarelseboken 7:17
Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och 'Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon'.»

teach

Psaltaren 119:26,33,66
Jag förtäljde om mina vägar, och du svarade mig; lär mig dina stadgar.…

Nehemja 9:20
Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.

Job 36:22
Se, Gud är upphöjd genom sin kraft. Var finnes någon mästare som är honom lik?

Jesaja 54:13
Och dina barn skola alla bliva HERRENS lärjungar, och stor frid skola dina barn då hava.

Jeremia 31:33,34
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.…

Johannes 6:45
Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud.' Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.

Efesierbrevet 4:20,21
Men I haven icke fått en sådan undervisning om Kristus,…

God

Psaltaren 24:5
Han skall undfå välsignelse av HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Psaltaren 79:9
Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull; rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull.

Psaltaren 88:1
En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-leannót; en sång av esraiten Heman. (2) HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

on thee

Psaltaren 22:2
Men Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så ock om natten, men jag får ingen ro.

Psaltaren 86:3
Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig.

Psaltaren 88:1
En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-leannót; en sång av esraiten Heman. (2) HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

Psaltaren 119:97
Huru kär har jag icke din lag! Hela dagen begrundar jag den.

Ordspråksboken 8:34
Säll är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag håller vakt vid dörrposterna i mina portar.

Ordspråksboken 23:17
Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Lukas 18:7
Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?

Länkar
Psaltaren 25:5 InterPsaltaren 25:5 FlerspråkigSalmos 25:5 SpanskaPsaume 25:5 FranskaPsalm 25:5 TyskaPsaltaren 25:5 KinesiskaPsalm 25:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 25
4HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. 5Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid. 6Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 49:18
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

1 Kungaboken 8:36
må du då höra det i himmelen och förlåta dina tjänares och ditt folk Israels synd, i det att du lär dem den goda väg som de skola vandra; och må du låta det regna över ditt land, det som du har givit åt ditt folk till arvedel.

Psaltaren 1:2
utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.

Psaltaren 25:10
Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.

Psaltaren 40:1
För sångmästaren; av David; en psalm. (2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Psaltaren 43:3
så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

Psaltaren 51:14
Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

Psaltaren 79:9
Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull; rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull.

Psaltaren 86:3
Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig.

Psaltaren 86:11
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Psaltaren 143:10
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

Jesaja 26:7
Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.

Habackuk 3:18
Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud.

Psaltaren 25:4
Överst på sidan
Överst på sidan