Jesaja 26:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.

Dansk (1917 / 1931)
Den retfærdiges Sti er jævn, du jævner den retfærdiges Vej.

Norsk (1930)
Den rettferdiges sti er jevn; du jevner den rettferdiges vei.

King James Bible
The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just.

English Revised Version
The way of the just is uprightness: thou that art up right dost direct the path of the just.
Treasury i Bibeln Kunskap

way

Jesaja 35:8
Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

1 Krönikeboken 29:17
Och jag vet, min Gud, att du prövar hjärtat och har behag till vad rätt är. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor; och nu har jag ock sett med glädje huru ditt folk, som står har, har burit fram åt dig sina frivilliga gåvor.

Job 27:5,6
Bort det, att jag skulle giva eder rätt! Intill min död låter jag min ostrafflighet ej tagas ifrån mig.…

Psaltaren 18:23-26
Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning.…

Ordspråksboken 20:7
Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom.

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

1 Johannesbrevet 3:7,10
Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.…

most

1 Samuelsboken 2:2-4
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.…

Job 31:6
Nej, må jag vägas på en riktig våg, så skall Gud förnimma min ostrafflighet.

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 11:4,7
HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn.…

Sefanja 3:5
HERREN är rättfärdig därinne, han gör intet orätt. var morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset, den utebliver aldrig; men de orättfärdiga veta icke av någon skam.

1 Korinthierbrevet 4:5
Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då skall var och en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer.

Länkar
Jesaja 26:7 InterJesaja 26:7 FlerspråkigIsaías 26:7 SpanskaÉsaïe 26:7 FranskaJesaja 26:7 TyskaJesaja 26:7 KinesiskaIsaiah 26:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 26
6Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter, under de armas steg.» 7Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig. 8Ja, på dina domars väg, HERRE, förbida vi dig; till ditt namn och ditt pris står vår själs trängtan.…
Korshänvisningar
Psaltaren 25:4
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 27:11
Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull.

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Jesaja 42:16
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

Jesaja 52:12
Se, I behöven icke draga ut med hast, icke vandra bort såsom flyktingar, ty HERREN går framför eder, och Israels Gud slutar edert tåg.

Jesaja 57:2
och går då in i friden; de som hava vandrat sin väg rätt fram få ro i sina vilorum.

Jeremia 10:23
Jag vet det, HERRE: människans väg beror ej av henne, det står icke i vandrarens makt att rätt styra sina steg.

Hosea 14:9
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

Jesaja 26:6
Överst på sidan
Överst på sidan