1 Samuelsboken 2:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Der er ingen Hellig som HERREN, nej, der er ingen uden dig, der er ingen Klippe som vor Gud!

Norsk (1930)
Ingen er hellig som Herren; for det er ingen foruten dig, og det er ingen klippe som vår Gud.

King James Bible
There is none holy as the LORD: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.

English Revised Version
There is none holy as the LORD; for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.
Treasury i Bibeln Kunskap

none holy

2 Mosebok 15:11
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

5 Mosebok 32:4
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Psaltaren 99:5,9
Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.…

Psaltaren 111:9
Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn.

Jesaja 6:3
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.»

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

1 Petrusbrevet 1:16
Det är ju skrivet: »I skolen vara heliga, ty jag är helig.»

Romabrevet 4:8
Salig är den man som Herren icke tillräknar synd.»

Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

none beside

5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

2 Samuelsbokem 22:32
Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa förutom vår Gud?

Psaltaren 73:25
Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.

Jesaja 43:10,11
Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt, på det att I mån veta och tro mig och förstå, att det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma.…

Jesaja 44:6,8
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.…

rock

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

5 Mosebok 32:20,31,39
Han sade: »Jag vill fördölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de få; ty ett förvänt släkte äro de, barn i vilka ingen trohet är.…

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 71:3,19
Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly, du som beskär mig frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg.…

Psaltaren 86:8
Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.

Psaltaren 89:6,8
Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?…

Jesaja 40:18
Vid vem viljen I då likna Gud, och vad finnes honom likt att ställa vid hans sida?

Jeremia 10:6
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.

Länkar
1 Samuelsboken 2:2 Inter1 Samuelsboken 2:2 Flerspråkig1 Samuel 2:2 Spanska1 Samuel 2:2 Franska1 Samuel 2:2 Tyska1 Samuelsboken 2:2 Kinesiska1 Samuel 2:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Samuelsboken 2
1Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning. 2Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud. 3Fören icke beständigt så mycket högmodigt tal; vad fräckt är gånge icke ut ur eder mun. Ty HERREN är en Gud som vet allt, och hos honom vägas gärningarna.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 15:11
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

3 Mosebok 19:2
Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: I skolen vara heliga, ty jag, HERREN, eder Gud, är helig.

5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

5 Mosebok 32:30
Huru kunde en jaga tusen framför sig och två driva tiotusen på flykten, om icke deras klippa hade sålt dem, och om icke HERREN hade prisgivit dem?

5 Mosebok 32:31
Ty de andras klippa är icke såsom vår klippa; våra fiender kunna själva döma därom.

2 Samuelsbokem 7:22
Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron.

2 Samuelsbokem 22:3
Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet!

2 Samuelsbokem 22:32
Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa förutom vår Gud?

1 Kungaboken 8:23
och sade: »HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, uppe i himmelen eller nere på jorden, du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt hjärta,

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 18:31
Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa utom vår Gud?

Psaltaren 86:8
Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.

Psaltaren 99:3
Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.

Jesaja 40:18
Vid vem viljen I då likna Gud, och vad finnes honom likt att ställa vid hans sida?

Jesaja 44:8
Frukten icke och varen icke förskräckta. Har jag icke för länge sedan låtit dig höra om detta och förkunnat det? I ären ju mina vittnen. Finnes väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finnes, jag vet av ingen.

1 Samuelsboken 2:1
Överst på sidan
Överst på sidan