2 Samuelsbokem 7:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron.

Dansk (1917 / 1931)
Herre, HERRE; thi ingen er som du, og der er ingen Gud uden dig efter alt hvad vi har hørt med vore Ører.

Norsk (1930)
Derfor er du stor, Herre Gud! Det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten dig, efter alt det vi har hørt med våre ører.

King James Bible
Wherefore thou art great, O LORD God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.

English Revised Version
Wherefore thou art great, O LORD God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.
Treasury i Bibeln Kunskap

Wherefore

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

1 Krönikeboken 16:25
Ty stor är HERREN och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar.

2 Krönikeboken 2:5
Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar.

Psaltaren 48:1
En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Psaltaren 96:4
Ty stor är HERREN och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar.

Psaltaren 135:5
Ty jag vet att HERREN är stor, att vår Herre är förmer än alla gudar.

Psaltaren 145:3
Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.

Hesekiel 36:22,32
Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, HERREN: Icke för eder skull gör jag detta, I Israels barn, utan för mitt heliga namns skull, som I haven vanärat bland de folk till vilka I haven kommit.…

none

2 Mosebok 15:11
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

5 Mosebok 32:39
Sen nu att jag allena är det, och att ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar, och jag gör levande, jag har slagit, men jag helar ock. Ingen finnes, som kan rädda ur min hand.

1 Samuelsboken 2:2
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

Psaltaren 86:8
Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.

Psaltaren 89:6,8
Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?…

Jesaja 40:18,25
Vid vem viljen I då likna Gud, och vad finnes honom likt att ställa vid hans sida?…

Jesaja 45:5,18,22
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,…

Jeremia 10:6,7
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.…

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Länkar
2 Samuelsbokem 7:22 Inter2 Samuelsbokem 7:22 Flerspråkig2 Samuel 7:22 Spanska2 Samuel 7:22 Franska2 Samuel 7:22 Tyska2 Samuelsbokem 7:22 Kinesiska2 Samuel 7:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Samuelsbokem 7
21För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare. 22Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron. 23Och var finnes på jorden något enda folk likt ditt folk Israel, något folk som en Gud själv har gått åstad att förlossa åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn -- ja, för att göra dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med ditt land, inför ditt folk, det som du förlossade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 8:10
Han svarade: »Till i morgon.» Då sade han: »Må det ske såsom du har sagt, så att du får förnimma att ingen är såsom HERREN, vår Gud.

2 Mosebok 9:14
Annars skall jag nu sända alla mina hemsökelser över dig själv och över dina tjänare och ditt folk, på det att du må förnimma att ingen är såsom jag på hela jorden.

2 Mosebok 10:2
och för att du sedan skulle kunna förtälja för din son och din sonson vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna, och vilka tecken jag har gjort bland dem, så att I förnimmen att jag är HERREN.»

2 Mosebok 15:11
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

1 Samuelsboken 2:2
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

1 Kungaboken 8:23
och sade: »HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, uppe i himmelen eller nere på jorden, du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt hjärta,

Psaltaren 44:1
Gud, med våra öron hava vi hört, våra fäder hava förtäljt därom för oss: om den gärning du gjorde i deras dagar, i forntidens dagar.

Psaltaren 48:1
En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

Psaltaren 86:8
Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Daniel 2:45
ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.»

2 Samuelsbokem 7:21
Överst på sidan
Överst på sidan