2 Mosebok 15:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

Dansk (1917 / 1931)
Hvo er som du blandt Guder, HERRE, hvo er som du, herlig i Hellighed, frygtelig i Stordaad, underfuld i dine Gerninger!

Norsk (1930)
Herre, hvem er som du blandt gudene? Hvem er som du herliggjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning?

King James Bible
Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

English Revised Version
Who is like unto thee, O LORD, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, Fearful in praises, doing wonders?
Treasury i Bibeln Kunskap

like unto thee

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

5 Mosebok 33:26
»Ingen är lik Gud, o Jesurun; till din hjälp far han fram på himmelen och i sin höghet på skyarna.

1 Samuelsboken 2:2
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

2 Samuelsbokem 7:22
Därför är du ock stor HERRE Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finnes utom dig, efter allt vad vi hava hört med våra öron.

1 Kungaboken 8:23
och sade: »HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, uppe i himmelen eller nere på jorden, du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt hjärta,

Psaltaren 35:10
Alla ben i min kropp skola säga: »HERRE, vem är dig lik, du som räddar den betryckte från den som är honom för stark, den betryckte och fattige ifrån den som plundrar honom?»

Psaltaren 77:19
Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man icke.

Psaltaren 86:8
Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk.

Psaltaren 89:6-8
Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?…

Jesaja 40:18,25
Vid vem viljen I då likna Gud, och vad finnes honom likt att ställa vid hans sida?…

Jeremia 10:6,16
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.…

Jeremia 49:19
Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig?

gods, or mighty ones.

3 Mosebok 19:2
Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: I skolen vara heliga, ty jag, HERREN, eder Gud, är helig.

Psaltaren 89:18
Ty han som är vår sköld tillhör HERREN, vår konung tillhör Israels Helige.

Psaltaren 145:17
HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.

Jesaja 6:3
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.»

Jesaja 30:11
viken av ifrån vägen, gån åt sidan från stigen, skaffen bort ur vår åsyn Israel Helige.»

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

1 Petrusbrevet 1:15,16
utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat eder är helig.…

Uppenbarelseboken 4:8
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma.»

fearful

Psaltaren 66:5
Kommen och sen vad Gud har gjort; underbara äro hans gärningar mot människors barn.

Psaltaren 77:14
Du är Gud, en Gud som gör under; du har uppenbarat din makt bland folken.

Psaltaren 89:5,7
Av himlarna prisas dina under, o HERRE, och i de heligas församling din trofasthet.…

Psaltaren 90:11
Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?

Psaltaren 119:120
Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.

Jesaja 64:2,3
likasom när ris antändes av eld och vatten genom eld bliver sjudande, så att du gjorde ditt namn kunnigt bland dina ovänner och folken darrade för dig!…

Jeremia 10:7
Vem skulle icke frukta dig, du folkens konung? Sådant tillkommer ju dig. Ty bland folkens alla vise och i alla deras riken finnes ingen som är dig lik.

Lukas 12:5
Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger eder: Honom skolen I frukta. --

Hebreerbrevet 12:28,29
Därför, då vi nu skola undfå ett rike som icke kan bäva, så låtom oss vara tacksamma. På det sättet tjäna vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och räddhåga.…

Uppenbarelseboken 15:4
Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Du allena är helig, och alla folk skola komma och tillbedja inför dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara.»

Uppenbarelseboken 19:1-6
Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade »Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud.…

Länkar
2 Mosebok 15:11 Inter2 Mosebok 15:11 FlerspråkigÉxodo 15:11 SpanskaExode 15:11 Franska2 Mose 15:11 Tyska2 Mosebok 15:11 KinesiskaExodus 15:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Mosebok 15
10Du andades på dem, då övertäckte dem havet; de sjönko såsom bly i de väldiga vattnen. 11Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under? 12Du räckte ut din högra hand, då uppslukades de av jorden.…
Korshänvisningar
Uppenbarelseboken 4:8
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma.»

Uppenbarelseboken 13:4
Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?»

2 Mosebok 3:20
Men jag skall räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags under, som jag vill göra där; sedan skall han släppa eder.

2 Mosebok 8:10
Han svarade: »Till i morgon.» Då sade han: »Må det ske såsom du har sagt, så att du får förnimma att ingen är såsom HERREN, vår Gud.

2 Mosebok 9:14
Annars skall jag nu sända alla mina hemsökelser över dig själv och över dina tjänare och ditt folk, på det att du må förnimma att ingen är såsom jag på hela jorden.

2 Mosebok 18:11
Nu vet jag att HERREN är större än alla andra gudar, ty så bevisade han sig, när man handlade övermodigt mot detta folk.»

2 Mosebok 20:3
Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

5 Mosebok 3:24
»Herre, HERRE, du har begynt att låta sin tjänare se din storhet och din starka hand; ty vilken är den gud i himmelen eller på jorden, som kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du?

5 Mosebok 33:26
»Ingen är lik Gud, o Jesurun; till din hjälp far han fram på himmelen och i sin höghet på skyarna.

1 Kungaboken 8:23
och sade: »HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, uppe i himmelen eller nere på jorden, du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt hjärta,

2 Krönikeboken 2:5
Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar.

2 Krönikeboken 6:14
och sade: »HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, i himmelen eller på jorden, du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt hjärta,

Psaltaren 22:23
I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

Psaltaren 113:5
Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud, han som sitter så högt,

Psaltaren 136:4
honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen;

Jesaja 6:3
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.»

Jesaja 40:18
Vid vem viljen I då likna Gud, och vad finnes honom likt att ställa vid hans sida?

Jeremia 10:6
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.

Jeremia 49:19
Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig?

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

2 Mosebok 15:10
Överst på sidan
Överst på sidan