Psaltaren 48:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

Dansk (1917 / 1931)
En Sang. En Salme af Koras Sønner. (2) Stor og højlovet er vor Gud i sin Stad.

Norsk (1930)
En sang, en salme; av Korahs barn. (2) Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.

King James Bible
A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.

English Revised Version
A Song; a Psalm of the sons of Korah. Great is the LORD, and highly to be praised, in the city of our God, in his holy mountain.
Treasury i Bibeln Kunskap

for.

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Great

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Psaltaren 99:3,4
Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.…

Psaltaren 145:3
Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.

Psaltaren 147:5
Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.

greatly

Psaltaren 89:1-7
En sång av esraiten Etan. (2) Jag vill sjunga om HERRENS nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.…

Nehemja 9:5
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

Uppenbarelseboken 15:3,4
Och de sjöngo Moses', Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: »Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung.…

Uppenbarelseboken 19:5
Och från tronen utgick en röst, som sade: »Loven vår Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora.»

city

Psaltaren 46:4
En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Psaltaren 65:1
För sångmästaren; en psalm; en sång av David. (2) Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, och till dig får man infria löfte.

Psaltaren 78:68
Men han utvalde Juda stam, Sions berg, som han älskade.

Psaltaren 87:3
Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela.

Hebreerbrevet 12:22
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,

Uppenbarelseboken 21:2,10-22
Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.…

mountain

Psaltaren 47:8
Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron.

Psaltaren 99:9
Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen inför hans heliga berg. Ty helig är HERREN, vår Gud.

Jesaja 2:2,3
Och det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat och vara det yppersta ibland bergen och upphöjt över andra höjder; och alla hednafolk skola strömma dit,…

Jesaja 27:13
Och det skall ske på den tiden att man stöter i en stor basun; och de som hava varit borttappade i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land, de skola då komma; och de skola tillbedja HERREN på det heliga berget i Jerusalem.

Jeremia 31:23
Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: I Juda land med dess städer skall man ännu en gång, när jag åter har upprättat det, få säga det ordet: »HERREN välsigne dig, du rättfärdighetens boning, du heliga berg.»

Obadja 1:17
Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och det skall vara en helig plats; och Jakobs hus skall åter få råda över sina besittningar.

Mika 4:1
Men det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk skall strömma ditupp,

Sakaria 8:3
Så säger HERREN: Jag vill vända: åter till Sion och taga min boning i Jerusalem; och Jerusalem skall kallas »den trogna staden», och HERREN Sebaots berg »det heliga berget».

Matteus 24:15
När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --

Länkar
Psaltaren 48:1 InterPsaltaren 48:1 FlerspråkigSalmos 48:1 SpanskaPsaume 48:1 FranskaPsalm 48:1 TyskaPsaltaren 48:1 KinesiskaPsalm 48:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 48
1En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg. 2Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 22:4
HERREN, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender bliver jag frälst.

1 Krönikeboken 16:25
Ty stor är HERREN och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar.

Psaltaren 2:6
»Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.»

Psaltaren 18:3
HERREN, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender bliver jag frälst.

Psaltaren 46:4
En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Psaltaren 87:1
Av Koras söner; en psalm, en sång. Den stad han har grundat står på de heliga bergen;

Psaltaren 95:3
Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.

Psaltaren 96:4
Ty stor är HERREN och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar.

Psaltaren 99:2
HERREN är stor i Sion, och upphöjd är han över alla folk.

Psaltaren 113:3
Från solens uppgång ända till dess nedgång vare HERRENS namn högtlovat.

Psaltaren 132:13
Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.

Psaltaren 135:5
Ty jag vet att HERREN är stor, att vår Herre är förmer än alla gudar.

Psaltaren 145:3
Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.

Psaltaren 147:5
Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.

Jesaja 2:3
ja, många folk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Jeremia 10:6
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.

Jeremia 31:23
Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: I Juda land med dess städer skall man ännu en gång, när jag åter har upprättat det, få säga det ordet: »HERREN välsigne dig, du rättfärdighetens boning, du heliga berg.»

Hesekiel 35:10
Eftersom du sade: »De båda folken och de båda länderna skola bliva mina, vi skola taga dem i besittning» -- detta fastän HERREN bodde där --

Daniel 2:45
ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.»

Mika 4:1
Men det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk skall strömma ditupp,

Psaltaren 47:9
Överst på sidan
Överst på sidan