Psaltaren 87:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela.

Dansk (1917 / 1931)
Der siges herlige Ting om dig, du Guds Stad. — Sela.

Norsk (1930)
Herlige ting er sagt om dig, du Guds stad. Sela.

King James Bible
Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.

English Revised Version
Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah
Treasury i Bibeln Kunskap

glorious

Psaltaren 48:2,3,11-13
Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.…

Psaltaren 125:1,2
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.…

Jesaja 12:6
Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

Jesaja 49:14
Men Sion säger: »HERREN har övergivit mig, Herren har förgätit mig.»

Jesaja 54:2
Vidga ut platsen för ditt tjäll, låt spänna ut tältet, under vilket du bor, och spar icke; förläng dina tältstreck och gör dina tältpluggar fastare.

Jesaja 59:20,21
Men såsom en förlossare kommer HERREN för Sion och för dem i Jakob, som omvända sig från sin överträdelse, säger HERREN.…

Jesaja 60:1
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Jesaja 62:1
För Sions skull vill jag icke tiga, och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rätt går upp såsom solens sken och dess frälsning lyser såsom ett brinnande bloss.

Jeremia 3:17-17
Utan på den tiden skall man kalla Jerusalem »HERRENS tron»; och dit skola församla sig alla hednafolk, till HERRENS namn i Jerusalem. Och de skola icke mer vandra efter sina onda hjärtans hårdhet.…

Jeremia 31:12,13
Och de skola komma och jubla på Sions höjd och strömma dit där HERRENS goda är, dit där man får säd, vin och olja och unga hjordar av får och fä; deras själ skall vara lik en vattenrik trädgård, och de skola icke vidare försmäkta.…

Hesekiel 36:2,11
Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om eder: »Rätt så, de urgamla offerhöjderna hava nu blivit vår besittning»,…

Hesekiel 37:27,28
Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.…

Hesekiel 40:1
I det tjugufemte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap, vid årets begynnelse, på tionde dagen i månaden, i det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen, på just den dagen kom HERRENS hand över mig, och han förde mig ditbort.

Hesekiel 48:1
Och dessa äro namnen på stammarna. Vid norra gränsen längs efter Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Hamat, vidare bort mot Hasar-Enan -- med Damaskus' område jämte Hamat i norr -- där skall Dan hava en lott, så att hela sträckan från östra sidan till västra tillhör honom.

Hebreerbrevet 12:22,23
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,…

Uppenbarelseboken 14:1
Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor.

Uppenbarelseboken 21:10-27
Och han förde mig i anden åstad upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ned från himmelen, från Gud,…

Länkar
Psaltaren 87:3 InterPsaltaren 87:3 FlerspråkigSalmos 87:3 SpanskaPsaume 87:3 FranskaPsalm 87:3 TyskaPsaltaren 87:3 KinesiskaPsalm 87:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 87
2HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. 3Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela. 4»Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.»…
Korshänvisningar
Psaltaren 46:4
En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Psaltaren 48:8
Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.

Jesaja 60:1
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

Psaltaren 87:2
Överst på sidan
Överst på sidan