Psaltaren 87:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
»Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.»

Dansk (1917 / 1931)
Jeg nævner Rahab og Babel blandt dem, der kender HERREN, Filisterland, Tyrus og Kusj: en fødtes her, en anden der.

Norsk (1930)
Jeg nevner Rahab* og Babel blandt dem som kjenner mig; se filisteren og tyrieren med etioperen: Denne er født der.

King James Bible
I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.

English Revised Version
I will make mention of Rahab and Babylon as among them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this one was born there.
Treasury i Bibeln Kunskap

Rahab

Psaltaren 89:10
Du krossade Rahab, så att han låg lik en slagen; med din mäktiga arm förströdde du dina fiender.

Jesaja 51:9
Vakna upp, vakna upp, kläd dig i makt, du HERRENS arm; vakna upp såsom i forna dagar, i förgångna tider. Var det icke du, som slog Rahab och genomborrade draken?

Babylon

Psaltaren 137:1,8,9
Vid Babels floder, där sutto vi och gräto, när vi tänkte på Sion.…

2 Kungaboken 20:17,18
Se, dagar skola komma, då allt som finnes i ditt hus, och som dina fäder hava samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel; intet skall bliva kvar, säger HERREN.…

Jesaja 13:1
Detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos' son.

Jesaja 14:4-6
då skall du stämma upp denna visa över konungen i Babel, du skall säga: »Vilken ände har icke plågaren fått, vilken ände pinoorten!…

Jeremia 25:9
därför skall jag sända åstad och hämta alla nordens folkstammar, säger HERREN, och skall sända bud till min tjänare Nebukadressar, konungen i Babel; och jag skall låta dem komma över detta land och dess inbyggare, så ock över alla folken här runt omkring. Och dem skall jag giva till spillo, och skall göra dem till ett föremål för häpnad och begabberi, och låta deras land bliva ödemarker för evärdlig tid.

Jeremia 50:1
Detta är det ord som HERREN talade om Babel, om kaldéernas land, genom profeten Jeremia.

Jeremia 51:1
Så säger HERREN: Se, jag skall uppväcka mot Babel och mot Leb-Kamais inbyggare en fördärvares ande.

Daniel 2:47,48
Och konungen svarade Daniel och sade: »I sanning, eder Gud är en Gud över andra gudar och en herre över konungar och en uppenbarare av hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet.»…

Daniel 4:30
hov han upp sin röst och sade: »Se, detta är det stora Babel, som jag har byggt upp till ett konungasäte genom min väldiga makt, min härlighet till ära!»

Uppenbarelseboken 17:5
Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: »Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.»

Uppenbarelseboken 18:2
Och han ropade med stark röst och sade: »Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Tyre

Psaltaren 45:12
Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.

Jesaja 23:1
Utsaga om Tyrus. Jämren eder, I Tarsis-skepp! Ty det är ödelagt, utan hus och utan gäster; från kittéernas land når dem budskapet härom.

Hesekiel 27:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Hesekiel 28:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Ethiopia

1 Kungaboken 10:1
När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor.

Apostagärningarna 8:27
Då stod han upp och begav sig åstad. Och se, en etiopisk man for där fram, en hovman som var en mäktig herre hos Kandace, drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes skattkammare. Denne hade kommit till Jerusalem för att där tillbedja,

this man

Psaltaren 68:31
De mäktige skola komma hit från Egypten, Etiopien skall skynda hit till Gud, med gåvor i händerna.

1 Samuelsboken 17:8
Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: »Varför dragen I ut och ställen upp eder till strid? Jag står här på filistéernas vägnar, och I ären Sauls tjänare; väljen nu ut åt eder en man som må komma hitned till mig.

2 Samuelsbokem 21:16-22
och Jisbo-Benob, en av rafaéernas avkomlingar, vilkens lans vägde tre hundra siklar koppar, och som var iklädd en ny rustning, tänkte då döda David.…

Jesaja 19:11,23-25
Såsom idel dårar stå då Soans furstar; Faraos visaste rådgivare giva blott oförnuftiga råd. Huru kunnen I då säga till Farao: »Jag är en son av visa män, en son av forntidens konungar»?…

Hesekiel 28:2
Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger: »Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet», du som dock är en människa och icke en gud, huru mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud --

Länkar
Psaltaren 87:4 InterPsaltaren 87:4 FlerspråkigSalmos 87:4 SpanskaPsaume 87:4 FranskaPsalm 87:4 TyskaPsaltaren 87:4 KinesiskaPsalm 87:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 87
3Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela. 4»Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.» 5Ja, om Sion skall det sägas: »Den ene som den andre är född därinne.» Och han, den Högste, skall hålla det vid makt.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 8:27
Då stod han upp och begav sig åstad. Och se, en etiopisk man for där fram, en hovman som var en mäktig herre hos Kandace, drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes skattkammare. Denne hade kommit till Jerusalem för att där tillbedja,

Job 9:13
Gud, han ryggar icke sin vrede; för honom har Rahabs följe måst böja sig;

Psaltaren 45:12
Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.

Psaltaren 68:31
De mäktige skola komma hit från Egypten, Etiopien skall skynda hit till Gud, med gåvor i händerna.

Psaltaren 89:10
Du krossade Rahab, så att han låg lik en slagen; med din mäktiga arm förströdde du dina fiender.

Jesaja 19:23
På den tiden skall en banad väg leda från Egypten till Assyrien, och assyrierna skola komma in i Egypten, och egyptierna in i Assyrien; och egyptierna skola hålla gudstjänst tillsammans med assyrierna.

Jesaja 30:7
Ty Egyptens bistånd är fåfänglighet och tomhet; därför kallar jag det landet »Rahab, som ingenting uträttar».

Psaltaren 87:3
Överst på sidan
Överst på sidan