Jesaja 13:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos' son.

Dansk (1917 / 1931)
Et Udsagn om Babel, som Esajas, Amoz's Søn skuede:

Norsk (1930)
Utsagn om Babel, som Esaias, Amos' sønn, mottok i et syn.

King James Bible
The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.

English Revised Version
The burden of which Babylon, Isaiah the son of Amoz did see.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3292. B.C.

712
burden

Jesaja 14:28
I det år då konung Ahas dog förkunnades följande utsaga:

Jesaja 15:1
Utsaga om Moab. Ja, med Ar-Moab är det ute den natt då det förstöres. Ja, med Kir-Moab är det ute den natt då det förstöres.

Jesaja 17:1
Utsaga om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad; det skall falla och bliva en stenhop.

Jesaja 19:1
Utsaga om Egypten. Se, HERREN far fram på ett ilande moln och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bäva då för honom, och egyptiernas hjärtan förfäras i deras bröst.

Jesaja 21:1,11,13
Utsaga om Öknen vid havet. Likasom en storm som far fram i Sydlandet kommer det från öknen, från det fruktansvärda landet.…

Jesaja 22:1,25
Utsaga om Synernas dal. Vad är då på färde, eftersom allt ditt folk stiger upp på taken?…

Jesaja 23:1
Utsaga om Tyrus. Jämren eder, I Tarsis-skepp! Ty det är ödelagt, utan hus och utan gäster; från kittéernas land når dem budskapet härom.

Jeremia 23:33-38
Om nu detta folk eller en profet eller en präst gör dig denna fråga: »Vad förkunnar HERRENS tunga?», så skall du säga till dem vad som är den verkliga »tungan», och att jag därför skall kasta eder bort, säger HERREN.…

Hesekiel 12:10
Så svara dem nu: Så säger Herren, HERREN: Denna utsaga gäller fursten i Jerusalem och alla dem av Israels hus, som äro därinne.

Nahum 1:1
Detta är en utsaga om Nineve, den bok som innehåller elkositen Nahums syn.

Habackuk 1:1
Detta är den utsaga som uppenbarades för profeten Habackuk.

Sakaria 9:1
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Hadraks land; också i Damaskus skall den slå ned -- ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar.

Sakaria 12:1
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne:

Malaki 1:1
Detta är en utsaga, som innehåller HERRENS ord till Israel genom Malaki.

of Babylon

Jesaja 14:4
då skall du stämma upp denna visa över konungen i Babel, du skall säga: »Vilken ände har icke plågaren fått, vilken ände pinoorten!

Jesaja 21:1-10
Utsaga om Öknen vid havet. Likasom en storm som far fram i Sydlandet kommer det från öknen, från det fruktansvärda landet.…

Jesaja 43:14
Så säger HERREN, eder förlossare, Israels Helige: För eder skull sänder jag mitt bud mot Babel, och jag skall driva dem allasammans på flykten, jag skall driva kaldéerna ned på skeppen som voro deras fröjd.

Jesaja 44:1,2
Men hör nu, du Jakob, min tjänare, du Israel, som jag har utvalt.…

Jesaja 47:1
Stig ned och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel, sätt dig på jorden utan tron, du kaldéernas dotter; ty man skall icke mer kalla dig »den bortklemade och yppiga».

Jeremia 25:12-26
Men när sjuttio år äro till ända skall jag hemsöka konungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger HERREN, och hemsöka kaldéernas land och göra det till en ödemark för evärdlig tid.…

Jeremia 50:1
Detta är det ord som HERREN talade om Babel, om kaldéernas land, genom profeten Jeremia.

Jeremia 51:1
Så säger HERREN: Se, jag skall uppväcka mot Babel och mot Leb-Kamais inbyggare en fördärvares ande.

Daniel 5:28-31
Peres, det betyder: ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser.»…

Uppenbarelseboken 17:1
Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,

Uppenbarelseboken 18:1
Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.

which Isaiah

Jesaja 1:1
Detta är Jesajas, Amos' sons, syner, vad han skådade angående Juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid.

Länkar
Jesaja 13:1 InterJesaja 13:1 FlerspråkigIsaías 13:1 SpanskaÉsaïe 13:1 FranskaJesaja 13:1 TyskaJesaja 13:1 KinesiskaIsaiah 13:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 13
1Detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos' son. 2Resen upp ett baner på ett kalt berg, ropen högt till dem; viften med handen att de må draga in genom de mäktiges portar.…
Korshänvisningar
Matteus 1:11
Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

Uppenbarelseboken 14:8
Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade: »Fallet, fallet är det stora Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.»

2 Kungaboken 9:25
Därefter sade han till sin livkämpe Bidkar: »Tag honom och kasta ut honom på jisreeliten Nabots åkerstycke; kom ihåg huru HERREN, när jag och du bredvid varandra redo bakom hans fader Ahab, om denne uttalade den utsagan:

Jesaja 1:1
Detta är Jesajas, Amos' sons, syner, vad han skådade angående Juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid.

Jesaja 13:19
Och det skall gå med Babel, rikenas krona, kaldéernas ära och stolthet, likasom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra.

Jesaja 14:4
då skall du stämma upp denna visa över konungen i Babel, du skall säga: »Vilken ände har icke plågaren fått, vilken ände pinoorten!

Jesaja 14:28
I det år då konung Ahas dog förkunnades följande utsaga:

Jesaja 15:1
Utsaga om Moab. Ja, med Ar-Moab är det ute den natt då det förstöres. Ja, med Kir-Moab är det ute den natt då det förstöres.

Jesaja 17:1
Utsaga om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad; det skall falla och bliva en stenhop.

Jesaja 19:1
Utsaga om Egypten. Se, HERREN far fram på ett ilande moln och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bäva då för honom, och egyptiernas hjärtan förfäras i deras bröst.

Jesaja 20:2
på den tiden talade HERREN genom Jesaja, Amos' son, och sade: »Upp, lös säcktygsklädnaden från dina länder, och drag dina skor av dina fötter.» Och denne gjorde så och gick naken och barfota.

Jesaja 21:1
Utsaga om Öknen vid havet. Likasom en storm som far fram i Sydlandet kommer det från öknen, från det fruktansvärda landet.

Jesaja 47:1
Stig ned och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel, sätt dig på jorden utan tron, du kaldéernas dotter; ty man skall icke mer kalla dig »den bortklemade och yppiga».

Jeremia 23:33
Om nu detta folk eller en profet eller en präst gör dig denna fråga: »Vad förkunnar HERRENS tunga?», så skall du säga till dem vad som är den verkliga »tungan», och att jag därför skall kasta eder bort, säger HERREN.

Jeremia 24:1
HERREN lät mig se följande syn: Jag fick se två korgar med fikon uppställda framför HERRENS tempel; och det var efter det att Nebukadressar, konungen i Babel, hade fört bort ifrån Jerusalem Jekonja, Jojakims son, konungen i Juda, så ock Juda furstar, jämt timmermännen och smederna, och låtit dem komma till Babel.

Jeremia 50:1
Detta är det ord som HERREN talade om Babel, om kaldéernas land, genom profeten Jeremia.

Hesekiel 12:10
Så svara dem nu: Så säger Herren, HERREN: Denna utsaga gäller fursten i Jerusalem och alla dem av Israels hus, som äro därinne.

Nahum 1:1
Detta är en utsaga om Nineve, den bok som innehåller elkositen Nahums syn.

Habackuk 1:1
Detta är den utsaga som uppenbarades för profeten Habackuk.

Malaki 1:1
Detta är en utsaga, som innehåller HERRENS ord till Israel genom Malaki.

Jesaja 12:6
Överst på sidan
Överst på sidan