5 Mosebok 32:39
Parallella Vers
Svenska (1917)
Sen nu att jag allena är det, och att ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar, och jag gör levande, jag har slagit, men jag helar ock. Ingen finnes, som kan rädda ur min hand.

Dansk (1917 / 1931)
Erkend nu, at jeg, jeg er Gud uden anden Gud ved min Side. Jeg døder, jeg gør levende, jeg saarer, og jeg læger, og ingen kan frelse fra min Haand.

Norsk (1930)
Nu ser I at det er mig, og at der er ingen Gud foruten mig. Jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer, og jeg læger, og det er ingen som redder av min hånd.

King James Bible
See now that I, even I, am he, and there is no god with me: I kill, and I make alive; I wound, and I heal: neither is there any that can deliver out of my hand.

English Revised Version
See now that I, even I, am he, And there is no god with me: I kill, and I make alive; I have wounded, and I heal: And there is none that can deliver out of my hand.
Treasury i Bibeln Kunskap

I, even I

Psaltaren 102:27
Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.

Jesaja 41:4
Vem har verkat och utfört detta? Det har han som från begynnelsen kallade människors släkten fram: jag, HERREN, som är den förste och som intill det sista är densamme.

Jesaja 45:5,18,22
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,…

Jesaja 46:4
Ända till eder ålderdom är jag densamme, och intill dess I varden grå, skall jag bära eder; så har jag hittills gjort, och jag skall också framgent hålla eder uppe, jag skall bära och rädda eder.

Jesaja 48:12
Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är det; jag är den förste, jag är ock den siste.

Hebreerbrevet 1:12
och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

Uppenbarelseboken 1:11
och den sade: »Skriv upp i en bok vad du får se, och sänd den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea.»

Uppenbarelseboken 2:8
Och skriv till Smyrnas församlings ängel: »Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har blivit levande:

no god

5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

Jesaja 45:5,18,22
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,…

I kill

1 Samuelsboken 2:6
HERREN dödar och gör levande, han för ned i dödsriket och upp därifrån.

2 Kungaboken 5:7
När Israels konung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: »Är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag skall befria en man från hans spetälska? Märken nu och sen huru han söker sak med mig.»

Job 5:18
Ty om han och sargar, så förbinder han ock, om han slår, så hela ock hans händer.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Jesaja 43:13
Ja, allt framgent är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det?

Hosea 6:1
Ja, i sin nöd skola de söka mig: »Kommen, låtom oss vända om till HERREN. Ty han har sargat oss, han skall ock hela oss. Han har slagit oss, han skall ock förbinda oss.

Johannes 8:24
Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder.»

Uppenbarelseboken 1:17,18
När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade: »Frukta icke. Jag är den förste och den siste…

neither

Job 10:7
du som dock vet att jag icke är skyldig, och att ingen finnes, som kan rädda ur din hand?

Psaltaren 50:22
I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning:

Jesaja 43:13
Ja, allt framgent är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det?

Mika 5:8
Och Jakobs kvarleva skall då vara bland hedningarna, mitt ibland många folk, såsom ett lejon bland boskap i skogen, såsom ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket förtrampar, var det går fram, och griper sitt rov utan räddning.

Länkar
5 Mosebok 32:39 Inter5 Mosebok 32:39 FlerspråkigDeuteronomio 32:39 SpanskaDeutéronome 32:39 Franska5 Mose 32:39 Tyska5 Mosebok 32:39 KinesiskaDeuteronomy 32:39 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 32
38Var äro de som åto deras slaktoffers fett och drucko deras drickoffers vin? Må de stå upp och hjälpa eder, må de vara edert beskärm. 39Sen nu att jag allena är det, och att ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar, och jag gör levande, jag har slagit, men jag helar ock. Ingen finnes, som kan rädda ur min hand. 40Se, jag lyfter min hand upp mot himmelen, jag säger: Så sant jag lever evinnerligen:…
Korshänvisningar
2 Mosebok 4:7
Åter sade han. »Stick din hand tillbaka i barmen.» Och han stack sin hand tillbaka i barmen. När han sedan drog ut den igen ur barmen, se, då var den åter lik hans övriga kropp.

2 Mosebok 15:26
Han sade: »Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.»

5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

5 Mosebok 32:12
HERREN allena ledsagade honom, och ingen främmande gud jämte honom.

1 Samuelsboken 2:6
HERREN dödar och gör levande, han för ned i dödsriket och upp därifrån.

Job 5:18
Ty om han och sargar, så förbinder han ock, om han slår, så hela ock hans händer.

Psaltaren 18:31
Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa utom vår Gud?

Psaltaren 50:22
I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning:

Psaltaren 51:8
Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Jesaja 19:22
Så skall då HERREN slå Egypten -- slå, men ock hela; när de omvända sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem.

Jesaja 30:26
Och månens ljus skall bliva såsom solens ljus, och solens ljus skall varda sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

Jesaja 41:4
Vem har verkat och utfört detta? Det har han som från begynnelsen kallade människors släkten fram: jag, HERREN, som är den förste och som intill det sista är densamme.

Jesaja 43:10
Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt, på det att I mån veta och tro mig och förstå, att det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma.

Jesaja 45:5
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,

Hesekiel 37:3
Och han sade till mig: »Du människobarn, kunna väl dessa ben åter bliva levande?» Jag svarade: »Herre, HERRE, du vet det.»

Hesekiel 37:12
Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill öppna edra gravar och hämta eder, mitt folk, upp ur edra gravar och låta eder komma till Israels land.

Hosea 6:1
Ja, i sin nöd skola de söka mig: »Kommen, låtom oss vända om till HERREN. Ty han har sargat oss, han skall ock hela oss. Han har slagit oss, han skall ock förbinda oss.

5 Mosebok 32:38
Överst på sidan
Överst på sidan