2 Samuelsbokem 22:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet!

Dansk (1917 / 1931)
min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold!

Norsk (1930)
min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.

King James Bible
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

English Revised Version
The God of my rock, in him will I trust; my shield and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge; my saviour, thou savest me from violence.
Treasury i Bibeln Kunskap

in him

Hebreerbrevet 2:13
så ock: »Jag vill sätta min förtröstan till honom»; så ock: »Se här äro jag och barnen som Gud har givit mig.»

shield

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Psaltaren 3:3
Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.

Psaltaren 5:12
Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige; du betäcker honom med nåd såsom med en sköld.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 84:9,11
Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte.…

Psaltaren 115:9-11
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.…

Ordspråksboken 30:5
Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.

the horn

1 Samuelsboken 2:1
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.

Lukas 1:69
och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus,

my high

2 Samuelsbokem 22:51
Ty du giver din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd till evig tid.

Psaltaren 61:3
Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.

Psaltaren 144:2
min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

my refuge

Psaltaren 9:9
Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

Psaltaren 14:6
Den betrycktes rådslag mån I söka bringa på skam, HERREN är ju ändå hans tillflykt.

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 32:7
Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Psaltaren 46:1,7,11
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.…

Psaltaren 59:16
Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

Psaltaren 71:7
Jag har blivit såsom ett vidunder för många; men du är min starka tillflykt.

142:,4

Jesaja 32:2
Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.

Jeremia 16:9
Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, inför edra ögon, och medan I ännu leven, skall jag på denna plats göra slut på fröjderop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud. I

my saviour

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:21
Förkunnen något och läggen fram det; alla tillhopa må rådslå därom. Vem har långt förut låtit eder höra detta och för länge sedan förkunnat det? Har icke jag, HERREN, gjort det jag, förutom vilken ingen Gud mer finnes, ingen Gud, som är rättfärdig och som frälsar, nej, ingen finnes jämte mig.

Lukas 1:47,71
och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.…

Titusbrevet 3:4,6
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,…

thou savest

2 Samuelsbokem 22:49
du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare, räddat mig från våldets man!

Psaltaren 55:9
Fördärva dem, Herre; gör deras tungor oense. Ty våld och genstridighet ser jag i staden.

Psaltaren 72:14
Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.

Psaltaren 86:14
Gud, fräcka människor hava rest sig upp mot mig, och våldsverkarnas hop står efter mitt liv; de hava icke dig för ögonen.

Psaltaren 140:1,4,11
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Rädda mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män,…

Länkar
2 Samuelsbokem 22:3 Inter2 Samuelsbokem 22:3 Flerspråkig2 Samuel 22:3 Spanska2 Samuel 22:3 Franska2 Samuel 22:3 Tyska2 Samuelsbokem 22:3 Kinesiska2 Samuel 22:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Samuelsbokem 22
2Han sade: HERRE, du mitt bergfäste, min borg och min räddare, 3Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet! 4HERREN, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender bliver jag frälst.…
Korshänvisningar
Lukas 1:69
och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus,

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

5 Mosebok 32:4
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

5 Mosebok 32:37
Då skall han fråga: Var äro nu deras gudar, klippan till vilken de togo sin tillflykt?

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

1 Samuelsboken 2:2
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

2 Samuelsbokem 22:31
Guds väg är ostrafflig, HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.

2 Samuelsbokem 22:47
HERREN lever! Lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa!

2 Samuelsbokem 23:3
Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: »Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan,

Psaltaren 9:9
Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

Psaltaren 59:16
Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

2 Samuelsbokem 22:2
Överst på sidan
Överst på sidan