5 Mosebok 33:29
Parallella Vers
Svenska (1917)
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

Dansk (1917 / 1931)
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Norsk (1930)
Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

King James Bible
Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.

English Revised Version
Happy art thou, O Israel: Who is like unto thee, a people saved by the LORD, The shield of thy help, And that is the sword of thy excellency! And thine enemies shall submit themselves unto thee; And thou shalt tread upon their high places.
Treasury i Bibeln Kunskap

Happy

5 Mosebok 4:7,8
Ty vilket annat stort folk finnes, vars gudar äro det så nära som HERREN, vår Gud, är oss, så ofta vi åkalla honom?…

4 Mosebok 23:20-24
Se, att välsigna har jag fått i uppdrag; han har välsignat, och jag kan icke rygga det.…

4 Mosebok 24:5
Huru sköna äro icke dina tält, du Jakob, dina boningar, du Israel!

2 Samuelsbokem 7:23
Och var finnes på jorden något enda folk likt ditt folk Israel, något folk som en Gud själv har gått åstad att förlossa åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn -- ja, för att göra dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med ditt land, inför ditt folk, det som du förlossade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar.

Psaltaren 33:12
Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.

Psaltaren 144:15
saligt är det folk som det så går; ja, saligt är det folk vars Gud HERREN är.

saved

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

1 Timotheosbrevet 4:10
Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.

the shield

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Psaltaren 115:9-11
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.…

the sword

Domarboken 7:20
De tre hoparna stötte i basunerna och slogo sönder krukorna; de fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i basunerna och stötte i dem; och de ropade: »HERRENS och Gideons svärd!»

Psaltaren 7:12
Om någon icke vill omvända sig, så vässer han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo;

Psaltaren 45:3
Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.

Jesaja 27:1
På den tiden skall HERREN med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och skall dräpa draken, som ligger i havet.

Jesaja 34:5,6
Ty mitt svärd har druckit sig rusigt i himmelen; se, det far ned på Edom till dom, på det folk jag har givit till spillo.…

Jeremia 12:12
Över alla höjder i öknen rycka förhärjare fram, ja, HERRENS svärd förtär allt, från den ena ändan av landet till den andra; intet kött kan finna räddning.

Jeremia 47:6
Ack ve! Du HERRENS svärd, när skall du äntligen få ro, Drag dig tillbaka i din skida, vila dig och var stilla.

Uppenbarelseboken 1:16
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin fulla kraft.

Uppenbarelseboken 19:21
Och de andra blevo dräpta med ryttarens svärd, det som utgick från hans mun; och alla fåglar blevo mättade av deras kött.

found liars.

2 Samuelsbokem 22:45
Främlingar visade mig underdånighet; vid blotta ryktet hörsammade de mig.

Psaltaren 18:44
Vid blotta ryktet hörsammade de mig; främlingar visade mig underdånighet.

Psaltaren 18:44
Vid blotta ryktet hörsammade de mig; främlingar visade mig underdånighet.

Psaltaren 66:3
Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.

Psaltaren 81:15
De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen.

thou shalt

5 Mosebok 32:13
Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda; han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan.

Josuaé 10:24,25
När dessa konungar hade blivit förda ut till Josua, kallade Josua till sig alla Israels män och sade till anförarna för krigsfolket som hade dragit med honom: »Träden fram och sätt edra fötter på dessa konungars halsar.» Och de trädde fram och satte sina fötter på deras halsar.…

Habackuk 3:19
HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.

Länkar
5 Mosebok 33:29 Inter5 Mosebok 33:29 FlerspråkigDeuteronomio 33:29 SpanskaDeutéronome 33:29 Franska5 Mose 33:29 Tyska5 Mosebok 33:29 KinesiskaDeuteronomy 33:29 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 33
28Så fick Israel bo i trygghet, Jakobs källa vara i ro, i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg. 29Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»
Korshänvisningar
1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

4 Mosebok 33:52
skolen I fördriva landets alla inbyggare för eder, och I skolen förstöra alla deras stenar med inhuggna bilder, och alla deras gjutna beläten skolen I förstöra, och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga.

5 Mosebok 4:32
Ty fråga framfarna tider, dem som hava varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga ifrån himmelens ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har skett, eller om man har hört talas om något som är detta likt,

5 Mosebok 4:34
eller om någon gud har försökt att komma och hämta ett folk åt sig ut från ett annat folk, genom hemsökelser, tecken och under, genom krig, genom stark hand och uträckt arm, och genom stora, fruktansvärda gärningar, vilket allt HERREN, eder Guds, har gjort med eder i Egypten, inför dina ögon.

2 Samuelsbokem 7:23
Och var finnes på jorden något enda folk likt ditt folk Israel, något folk som en Gud själv har gått åstad att förlossa åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn -- ja, för att göra dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med ditt land, inför ditt folk, det som du förlossade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar.

2 Samuelsbokem 22:3
Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet!

2 Krönikeboken 31:8
När då Hiskia och de överste kommo och sågo högarna, prisade de HERREN och hans folk Israel.

Psaltaren 1:1
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

Psaltaren 32:1
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.

Psaltaren 32:2
Säll är den människa som HERREN icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek.

Psaltaren 33:20
Vår själ väntar efter HERREN; han är vår hjälp och sköld.

Psaltaren 66:3
Sägen till Gud: Huru underbara äro icke dina gärningar! För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet.

Psaltaren 68:34
Given Gud makten; över Israel är hans härlighet, och hans makt är i skyarna.

Psaltaren 115:9
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.

Jesaja 58:14
då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.

Hosea 13:9
Det har blivit ditt fördärv, o Israel, att du satte dig upp mot mig som var din hjälp.

Amos 8:7
HERREN har svurit vid Jakobs stolthet: Aldrig skall jag förgäta detta allt som de hava gjort.

Habackuk 3:19
HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.

5 Mosebok 33:28
Överst på sidan
Överst på sidan