Psaltaren 84:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Norsk (1930)
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

King James Bible
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

English Revised Version
For the LORD God is a sun and a shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Treasury i Bibeln Kunskap

a sun

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Jesaja 60:19,20
Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HERREN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet.…

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Johannes 1:9
Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.

Johannes 8:12
Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Uppenbarelseboken 21:23
Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.

shield

Psaltaren 84:9
Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte.

Psaltaren 3:3
Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.

Psaltaren 47:9
Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.

Psaltaren 115:9-11
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.…

Psaltaren 119:114
Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

Ordspråksboken 2:7
Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

the Lord

Johannes 1:16
Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

Romabrevet 8:16-18
Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.…

2 Korinthierbrevet 3:18
Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

2 Korinthierbrevet 4:17
Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet --

Filipperbrevet 1:6
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

no

Psaltaren 34:9,10
Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.…

Psaltaren 85:12
HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Filipperbrevet 4:19
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

walk

Psaltaren 15:2
Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

Ordspråksboken 2:7
Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

Ordspråksboken 10:9
Den som vandrar i ostrafflighet, han vandrar trygg, men den som går vrånga vägar, han bliver röjd.

Ordspråksboken 28:6,18
Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet rik som i vrånghet går dubbla vägar.…

Mika 2:7
Är detta ett tillbörligt tal, du Jakobs hus? Har då HERREN varit snar till vrede? Hava hans gärningar visat något sådant? Äro icke fastmer mina ord milda mot den som vandrar redligt?

Galaterbrevet 2:14
Men när jag såg att de icke vandrade med fasta steg, enligt evangelii sanning, sade jag till Cefas i allas närvaro: »Om du, som är en jude, kan leva efter hednisk sed i stället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judiskt sätt?»

Länkar
Psaltaren 84:11 InterPsaltaren 84:11 FlerspråkigSalmos 84:11 SpanskaPsaume 84:11 FranskaPsalm 84:11 TyskaPsaltaren 84:11 KinesiskaPsalm 84:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 84
10Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor. 11Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet. 12HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.
Korshänvisningar
Matteus 7:11
Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!

Uppenbarelseboken 21:23
Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 34:9
Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.

Psaltaren 34:10
Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.

Psaltaren 85:9
Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.

Psaltaren 85:12
HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.

Ordspråksboken 2:7
Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

Ordspråksboken 30:5
Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.

Jesaja 60:19
Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HERREN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet.

Jesaja 60:20
Din sol skall då icke mer gå ned och din måne icke mer taga av; ty HERREN skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skola hava en ände.

Mika 2:7
Är detta ett tillbörligt tal, du Jakobs hus? Har då HERREN varit snar till vrede? Hava hans gärningar visat något sådant? Äro icke fastmer mina ord milda mot den som vandrar redligt?

Sakaria 4:7
Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: 'Nåd, nåd må vila över den!'»

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Psaltaren 84:10
Överst på sidan
Överst på sidan