Psaltaren 3:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.

Dansk (1917 / 1931)
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Norsk (1930)
Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode!

King James Bible
But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

English Revised Version
But thou, O LORD, art a shield about me; my glory, and the lifter up of mine head.
Treasury i Bibeln Kunskap

a shield

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Psaltaren 119:114
Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.

1 Mosebok 15:1
En tid härefter kom HERRENS ord i en syn till Abram; han sade: »Frukta icke, Abram, jag är din sköld, din lön skall bliva mycket stor.»

5 Mosebok 33:29
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

for.

Psaltaren 4:3
Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom.

Psaltaren 62:7
Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Jesaja 45:25
Ja, genom HERREN får all Israels släkt sin rätt, och av honom skola de berömma sig.

Jesaja 60:19
Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HERREN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet.

Lukas 2:32
ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.»

Uppenbarelseboken 21:11,23
med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten, den var såsom kristallklar jaspis.…

the

Psaltaren 27:6
Och nu skall mitt huvud resa sig över mina fiender runt omkring mig, och jag vill offra i hans hydda jublets offer, jag vill sjunga till HERRENS ära och lovsäga honom.

Psaltaren 119:7
Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag får lära din rättfärdighets rätter.

1 Mosebok 40:13
om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får giva Farao bägaren i handen likasom förut, då du var hans munskänk.

2 Kungaboken 25:27
Men i det trettiosjunde året sedan Jojakin, Juda konung, hade blivit bortförd i fångenskap, i tolfte månaden, på tjugusjunde dagen i månaden, tog Evil-Merodak, konungen i Babel -- samma år han blev konung -- Jojakin, Juda konung, till nåder och befriade honom ur fängelset;

Länkar
Psaltaren 3:3 InterPsaltaren 3:3 FlerspråkigSalmos 3:3 SpanskaPsaume 3:3 FranskaPsalm 3:3 TyskaPsaltaren 3:3 KinesiskaPsalm 3:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 3
2Många säga om mig: »Det finnes ingen frälsning för honom hos Gud.» 3Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud. 4Jag höjer min röst och ropar till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.…
Korshänvisningar
Psaltaren 4:2
I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.

Psaltaren 5:12
Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige; du betäcker honom med nåd såsom med en sköld.

Psaltaren 9:13
Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata mig, du som lyfter mig upp från dödens portar;

Psaltaren 27:6
Och nu skall mitt huvud resa sig över mina fiender runt omkring mig, och jag vill offra i hans hydda jublets offer, jag vill sjunga till HERRENS ära och lovsäga honom.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 30:1
En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig.

Psaltaren 41:10
Men du, HERRE, var mig nådig och upprätta mig, så vill jag vedergälla dem.

Psaltaren 62:7
Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Psaltaren 75:6
Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;

Psaltaren 84:9
Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte.

Psaltaren 144:2
min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.

Ordspråksboken 30:5
Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.

Jeremia 52:31
Men i det trettiosjunde året sedan Jojakin, Juda konung, hade blivit bortförd i fångenskap, i tolfte månaden, på tjugufemte dagen i månaden, tog Evil-Merodak, konungen i Babel -- samma år han blev konung -- Jojakin, Juda konung, till nåder och förde honom ut ur fängelset.

Psaltaren 3:2
Överst på sidan
Överst på sidan