Psaltaren 30:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig.

Dansk (1917 / 1931)
En Salme. En Sang ved Husets Indvielse. Af David. (2) HERRE, jeg ophøjer dig, thi du bjærgede mig, lod ej mine Fjender glæde sig over mig;

Norsk (1930)
En salme, en sang ved husets innvielse, av David. (2) Jeg vil ophøie dig, Herre, for du har dradd mig op og ikke latt mine fiender glede sig over mig.

King James Bible
A Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will extol thee, O LORD; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.

English Revised Version
A Psalm; a Song at the Dedication of the House; a Psalm of David. I will extol thee, O LORD; for thou hast raised me up, and hast not made my foes to rejoice over me.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2987 B.C.

1017 (title) A psalm. or 'A psalm or song of David, at the dedication of the house;' by which is supposed to be meant the place he built on the threshing floor of Araunab, after the grievous plague which had nearly desolated the kingdom

2 Samuelsbokem 24:25
Och David byggde där ett altare åt HERREN och offrade brännoffer och tackoffer. Och HERREN lyssnade till landets bön, och hemsökelsen upphörde bland Israel.

1 Krönikeboken 21:6
Men Levi och Benjamin hade han icke räknat jämte de andra, ty konungens befallning var en styggelse för Joab.

at the

5 Mosebok 20:5
Och tillsyningsmännen skola tala till folket och säga: »Om någon finnes här, som har byggt sig ett nytt hus, men ännu icke invigt det, så må han vända tillbaka hem, för att icke. om han faller i striden, en annan må komma att inviga det.

2 Samuelsbokem 5:11
Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ, därjämte ock timmermän och stenhuggare; och de byggde ett hus åt David.

2 Samuelsbokem 6:20
Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut emot honom och sade: »Huru härlig har icke Israels konung visat sig i dag, då han i dag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, såsom löst folk plägar göra!»

2 Samuelsbokem 7:2
sade han till profeten Natan: »Se, jag bor i ett hus av cederträ, under det att Guds ark bor i ett tält.

2 Samuelsbokem 20:3
Så kom David hem igen till Jerusalem. Och konungen tog då de tio bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset, och satte in dem i ett särskilt hus till att där förvaras; och han gav dem underhåll, men gick icke in till dem. Där förblevo de nu instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid såsom änkor.

extol

Psaltaren 34:3,4
Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.…

Psaltaren 66:17
Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan på min tunga.

Psaltaren 145:1
En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

Daniel 4:37
Därför prisar nu jag, Nebukadnessar, och upphöjer och ärar himmelens konung, ty alla hans gärningar äro sanning, och hans vägar äro rätta, och dem som vandra i högmod kan han ödmjuka.

for

Psaltaren 27:6
Och nu skall mitt huvud resa sig över mina fiender runt omkring mig, och jag vill offra i hans hydda jublets offer, jag vill sjunga till HERRENS ära och lovsäga honom.

Psaltaren 28:9
Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem till evig tid.

hast not

Psaltaren 13:4
Skåda ned, svara mig, HERRE, min Gud; upplys mina ögon, så att jag icke somnar in i döden;

Psaltaren 25:2
Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.

Psaltaren 35:19,24,25
Låt icke dem få glädja sig över mig, som utan skäl äro mina fiender; låt icke dem som utan sak hata mig få blinka med ögonen.…

Psaltaren 41:11
Att du har behag till mig, det vet jag därav att min fiende icke får jubla över mig.

Psaltaren 79:4,10
Vi hava blivit till smälek för våra grannar, till spott och hån för dem som bo omkring oss.…

Psaltaren 89:41-46
Alla som gå vägen fram plundra honom, han har blivit till smälek för sina grannar.…

Psaltaren 140:8
Tillstäd icke, HERRE; vad de ogudaktiga begära; låt deras anslag ej lyckas, de skulle eljest förhäva sig. Sela.

Klagovisorna 2:15
Alla vägfarande slå ihop händerna, dig till hån; de vissla och skaka huvudet åt dottern Jerusalem: »Är detta den stad som man kallade 'skönhetens fullhet', 'hela jordens fröjd'?»

Länkar
Psaltaren 30:1 InterPsaltaren 30:1 FlerspråkigSalmos 30:1 SpanskaPsaume 30:1 FranskaPsalm 30:1 TyskaPsaltaren 30:1 KinesiskaPsalm 30:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 30
1En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig. 2HERRE, min Gud, jag ropade till dig, och du helade mig.…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 5:11
Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ, därjämte ock timmermän och stenhuggare; och de byggde ett hus åt David.

Psaltaren 3:3
Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.

Psaltaren 25:2
Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.

Psaltaren 35:19
Låt icke dem få glädja sig över mig, som utan skäl äro mina fiender; låt icke dem som utan sak hata mig få blinka med ögonen.

Psaltaren 35:24
Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, HERRE, min Gud, och låt dem icke få glädja sig över mig.

Psaltaren 66:17
Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan på min tunga.

Psaltaren 118:28
Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

Psaltaren 145:1
En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

Psaltaren 29:11
Överst på sidan
Överst på sidan