Psaltaren 25:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.

Dansk (1917 / 1931)
min Gud, jeg stoler paa dig, lad mig ikke beskæmmes, lad ej mine Fjender fryde sig over mig.

Norsk (1930)
Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig!

King James Bible
O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

English Revised Version
O my God, in thee have I trusted, let me not be ashamed; let not mine enemies triumph over me.
Treasury i Bibeln Kunskap

O

Psaltaren 7:1
En sång av David, som han sjöng till HERREN för benjaminiten Kus' ords skull. (2) HERRE, min Gud, till dig tager jag min tillflykt; fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig,

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 22:1,5,8
För sångmästaren, efter »Morgonrodnadens hind»; en psalm av David. (2) Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.…

Psaltaren 31:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam, befria mig genom din rättfärdighet.

Psaltaren 34:8
Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 37:40
HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 71:1
Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam.

Jesaja 26:3
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

Jesaja 28:16
därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.

Jesaja 41:16
Du skall kasta dem med kastskovel, och vinden skall föra dem bort och stormen förskingra dem; men du själv skall fröjda dig i HERREN och berömma dig av Israels Helige.

Jesaja 49:23
Och konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skola falla ned inför dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma, att jag är HERREN och att de som förbida mig icke komma på skam.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 10:11
Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom skall komma på skam.»

1 Petrusbrevet 2:6
Det heter nämligen på ett ställe i skriften: »Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam.»

let not

Psaltaren 13:2-4
Huru länge, HERRE; skall du så alldeles förgäta mig? Huru länge skall du fördölja ditt ansikte för mig?…

Psaltaren 35:19-25
Låt icke dem få glädja sig över mig, som utan skäl äro mina fiender; låt icke dem som utan sak hata mig få blinka med ögonen.…

Psaltaren 41:11
Att du har behag till mig, det vet jag därav att min fiende icke får jubla över mig.

Psaltaren 56:1
För sångmästaren, efter »Den stumma duvan i fjärran»; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat. (2) Var mig nådig, o Gud, ty människor stå mig efter livet; beständigt tränga mig stridsmän.

Psaltaren 94:3
Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE, huru länge skola de ogudaktiga triumfera?

Psaltaren 142:6
Akta på mitt rop, ty jag är i stort elände; rädda mig från mina förföljare, ty de äro mig övermäktiga.

Jesaja 36:14-20
Så säger konungen: Låten icke Hiskia bedraga eder, ty han förmår icke rädda eder.…

Jesaja 37:10,20,35
»Så skolen I säga till Hiskia, Juda konung: Låt icke din Gud, som du förtröstar på, bedraga dig, i det att du tänker: 'Jerusalem skall icke bliva givet i den assyriske konungens hand.'…

Länkar
Psaltaren 25:2 InterPsaltaren 25:2 FlerspråkigSalmos 25:2 SpanskaPsaume 25:2 FranskaPsalm 25:2 TyskaPsaltaren 25:2 KinesiskaPsalm 25:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 25
1Av David. Till dig, HERRE, upplyfter jag min själ. 2Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig. 3Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.…
Korshänvisningar
Psaltaren 13:4
Skåda ned, svara mig, HERRE, min Gud; upplys mina ögon, så att jag icke somnar in i döden;

Psaltaren 25:20
Bevara min själ och rädda mig; låt mig icke komma på skam, ty jag tager min tillflykt till dig.

Psaltaren 30:1
En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig.

Psaltaren 31:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam, befria mig genom din rättfärdighet.

Psaltaren 31:17
HERRE, låt mig icke komma på skam, ty jag åkallar dig; låt de ogudaktiga komma på skam och varda tystade i dödsriket.

Psaltaren 41:11
Att du har behag till mig, det vet jag därav att min fiende icke får jubla över mig.

Psaltaren 55:23
Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

Psaltaren 71:1
Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam.

Psaltaren 86:2
Bevara min själ, ty jag är from; du min Gud, fräls din tjänare, som förtröstar på dig.

Psaltaren 91:2
han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

Psaltaren 119:116
Uppehåll mig efter ditt tal, så att jag får leva, och låt mig icke komma på skam med mitt hopp.

Psaltaren 143:8
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Psaltaren 25:1
Överst på sidan
Överst på sidan