Psaltaren 34:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.

Dansk (1917 / 1931)
Smag og se, at HERREN er god, salig den Mand, der lider paa ham!

Norsk (1930)
Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

King James Bible
O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.

English Revised Version
O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.
Treasury i Bibeln Kunskap

taste

Psaltaren 63:5
Min själ varder mättad såsom av märg och fett; och med jublande läppar lovsjunger min mun,

Psaltaren 119:103
Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun.

Hga Visan 2:3
»Såsom ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar; ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun.

Hga Visan 5:1
»Ja, jag kommer till min lustgård, du min syster, min brud; jag hämtar min myrra och mina välluktande kryddor, jag äter min honungskaka och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk.» ---- Äten, I kära, och dricken, ja, berusen eder av kärlek.

Hebreerbrevet 6:4,5
Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,…

1 Petrusbrevet 2:2,3
Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning,…

1 Johannesbrevet 1:1-3
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.…

Lord

Psaltaren 36:7,10
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.…

Psaltaren 52:1
För sångmästaren; en sång av David,

Jeremia 31:14
Och prästerna skall jag vederkvicka med feta rätter; och mitt folk skall bliva mättat av mitt goda, säger HERREN.

Sakaria 9:17
Huru stor bliver icke deras lycka, huru stor deras härlighet! Av deras säd skola ynglingar blomstra upp, och jungfrur av deras vin.

1 Johannesbrevet 4:7-10
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.…

blessed

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 84:12
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Länkar
Psaltaren 34:8 InterPsaltaren 34:8 FlerspråkigSalmos 34:8 SpanskaPsaume 34:8 FranskaPsalm 34:8 TyskaPsaltaren 34:8 KinesiskaPsalm 34:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 34
7HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem. 8Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom. 9Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 6:5
och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter,

1 Petrusbrevet 2:3
om I annars haven »smakat att Herren är god».

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 40:4
Säll är den man som sätter sin förtröstan till HERREN; och icke vänder sig till dem som äro stolta och vika av i lögn.

Psaltaren 119:103
Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun.

Ordspråksboken 16:20
Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN.

Jeremia 17:7
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.

Daniel 3:28
Då hov Nebukadnessar upp sin röst och sade: »Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom, att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas dyrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen Gud!

Psaltaren 34:7
Överst på sidan
Överst på sidan