Psaltaren 22:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren, efter »Morgonrodnadens hind»; en psalm av David. (2) Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. Efter »Morgenrødens Hind«. En Salme af David. (2) Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.

Norsk (1930)
Til sangmesteren; efter Morgenrødens hind*; en salme av David.

King James Bible
To the chief Musician upon Aijeleth Shahar, A Psalm of David. My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?

English Revised Version
For the Chief Musician; set to Aijeleth hash-Shahar. A Psalm of David. My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2962 B.C.

1042 (Title) Aijeleth. or, the hind of the morning

Psaltaren 22:16
Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat.

Psaltaren 42:1,2
För sångmästaren; en sång av Koras söner. (2) Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.…

my God

Psaltaren 31:14-16
Men jag förtröstar på dig, HERRE; jag säger: »Du är min Gud.»…

Psaltaren 43:1-5
Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet; rädda mig ifrån falska och orättfärdiga människor. (2) Ty du är den Gud som är mitt värn; varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?…

Matteus 27:46
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: »Eli, Eli, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?»

Markus 15:34
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?»

Lukas 24:44
Och han sade till dem: »Det är såsom jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses' lag och hos profeterna och i psalmerna.»

why hast

Psaltaren 26:9
Ryck icke min själ bort med syndare, icke mitt liv med de blodgiriga,

Psaltaren 37:28
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Psaltaren 71:11
»Gud har övergivit honom; förföljen och gripen honom, ty det finnes ingen som räddar.»

1 Samuelsboken 12:22
Ty HERREN skall icke förskjuta sitt folk, för sitt stora namns skull, eftersom HERREN har behagat att göra eder till sitt folk.

Hebreerbrevet 13:5
Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»

far

Psaltaren 22:11
Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen hjälpare.

Psaltaren 16:1
En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

helping [heb.

Jesaja 46:13
Se, jag låter min hjälp nalkas, den är ej långt borta, och min frälsning dröjer icke; jag giver frälsning i Sion och min härlighet åt Israel.

words

Psaltaren 32:3,4
Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan.…

Psaltaren 38:8
Jag är vanmäktig och illa sönderslagen; jag klagar för mitt hjärtas jämmers skull.

Job 3:24
Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd, och såsom vatten strömma mina klagorop.

Jesaja 59:11
Vi brumma allasammans såsom björnar och sucka alltjämt såsom duvor; vi bida efter rätten, men den kommer icke, efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss.

Lukas 22:44
Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden.

Hebreerbrevet 5:7
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

Länkar
Psaltaren 22:1 InterPsaltaren 22:1 FlerspråkigSalmos 22:1 SpanskaPsaume 22:1 FranskaPsalm 22:1 TyskaPsaltaren 22:1 KinesiskaPsalm 22:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 22
1För sångmästaren, efter »Morgonrodnadens hind»; en psalm av David. (2) Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. 2Men Gud, jag ropar om dagen, men du svarar icke, så ock om natten, men jag får ingen ro.…
Korshänvisningar
Matteus 27:46
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: »Eli, Eli, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?»

Markus 15:34
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?»

Lukas 18:31
Och han tog till sig de tolv och sade till dem: »Se, vi gå nu upp till Jerusalem, och allt skall fullbordas, som genom profeterna är skrivet om Människosonen.

Job 3:24
Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd, och såsom vatten strömma mina klagorop.

Psaltaren 6:6
Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar.

Psaltaren 10:1
Varför, HERRE, står du så långt ifrån och fördöljer dig i nödens tider?

Psaltaren 32:3
Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan.

Psaltaren 38:8
Jag är vanmäktig och illa sönderslagen; jag klagar för mitt hjärtas jämmers skull.

Habackuk 1:2
Huru länge, HERRE, skall jag ropa, utan att du hör klaga inför dig över våld, utan att du frälsar?

Psaltaren 21:13
Överst på sidan
Överst på sidan