Psaltaren 13:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Huru länge, HERRE; skall du så alldeles förgäta mig? Huru länge skall du fördölja ditt ansikte för mig?

Dansk (1917 / 1931)
Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre, hvor længe skjule dit Aasyn for mig?

Norsk (1930)
Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig evindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig?

King James Bible
How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?

English Revised Version
How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart all the day? how long shall mine enemy be exalted over me?
Treasury i Bibeln Kunskap

take

Psaltaren 77:2-12
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.…

Psaltaren 94:18,19
När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:…

Psaltaren 142:4-7
Skåda på min högra sida och se: där finnes ingen som kännes vid mig. Ingen tillflykt återstår för mig, ingen finnes, som frågar efter min själ.…

Job 7:12-15
Icke är jag väl ett hav eller ett havsvidunder, så att du måste sätta ut vakt mot mig?…

Job 9:19-21,27,28
Gäller det försteg i kraft: »Välan, jag är redo!», gäller det rätt: »Vem ställer mig till ansvar?»…

Job 10:15
Ve mig, om jag befunnes vara skyldig! Men vore jag än oskyldig, så finge jag ej lyfta mitt huvud, jag skulle mättas av skam och skåda min ofärd.

Job 23:8-10
Men går jag mot öster, så är han icke där; går jag mot väster, så varsnar jag honom ej;…

Jeremia 15:18
Varför skall jag då plågas så oavlåtligt, och varför är mitt sår så ohelbart? Det vill ju icke läkas. Ja, du bliver för mig såsom en försinande bäck, så som ett vatten som ingen kan lita på.

sorrow

Psaltaren 38:17
Ty jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig;

Psaltaren 116:3
Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig; jag kom i nöd och bedrövelse.

Nehemja 2:2
men nu sade konungen till mig: »Varför ser du så sorgsen ut? Du är ju icke sjuk; du måste hava någon hjärtesorg.» Då blev jag övermåttan häpen.

Ordspråksboken 15:13
Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg är modet brutet.

Predikaren 5:17
Nej, alla sina livsdagar framlever han i mörker; och mycken grämelse har han, och plåga och förtret.

Jeremia 8:18
Var skall jag finna vederkvickelse i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig.

Jeremia 45:3
Du säger: »Ve mig, ty HERREN har lagt ny sorg till min förra plåga! Jag är så trött av suckande och finner ingen ro.»

Matteus 26:38
Då sade han till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken med mig.»

Johannes 16:6
Men edra hjärtan äro uppfyllda av bedrövelse, därför att jag har sagt eder detta.

Romabrevet 9:2
när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta.

Filipperbrevet 2:27
Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom; och icke allenast över honom, utan också över mig, för att jag icke skulle få bedrövelse på bedrövelse.

enemy

Psaltaren 7:2,4,5
så att de icke, såsom lejon, sönderslita min själ och rycka bort henne utan räddning.…

Psaltaren 8:2
Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.

Psaltaren 9:6
Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts.

Psaltaren 10:18
för att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt, så att människor, komna av jord, ej längre vålla skräck.

Psaltaren 17:9
för de ogudaktiga, som vilja fördärva mig, för mina dödsfiender, som omringa mig.

Psaltaren 74:10,18
Huru länge, och Gud, skall ovännen få smäda och fienden oavlåtligen få förakta ditt namn?…

1 Samuelsboken 18:29
Då fruktade Saul ännu mer för David, och så blev Saul Davids fiende för hela livet.

1 Samuelsboken 24:19
Ty när någon träffar på sin fiende, plägar han då låta honom gå sin väg i ro? HERREN vedergälle dig med sitt goda för vad du denna dag har gjort mig.

Ester 7:6
Ester sade: »En hätsk och illvillig man är det: den onde Haman där.» Då blev Haman förskräckt för konungen och drottningen.

Klagovisorna 1:9
Orenhet fläckar hennes klädesfållar; hon tänkte icke på anden. Därför vart hennes fall så gruvligt; ingen finnes, som tröstar henne. Se, HERRE, till mitt elände, ty fienden förhäver sig.

Mika 7:8-10
Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.…

exalted

Psaltaren 22:7,8
Alla som se mig bespotta mig; de spärra upp munnen, de skaka huvudet:…

Psaltaren 31:18
Må lögnaktiga läppar förstummas, de som tala vad fräckt är mot den rättfärdige, med högmod och förakt.

Psaltaren 42:10
Det är såsom krossade man benen i min kropp, när mina ovänner smäda mig, när de beständigt säga till mig: »Var är nu din Gud?»

Psaltaren 44:14-16
Du gör oss till ett ordspråk bland hedningarna, du låter folken skaka huvudet åt oss.…

Psaltaren 123:3,4
Var oss nådig, HERRE, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt.…

Psaltaren 143:3,4
Se, fienden förföljer min själ, han trampar mitt liv till jorden; han lägger mig i mörker såsom de längesedan döda.…

Klagovisorna 1:5
Hennes ovänner hava fått övermakten, för hennes fiender går allt väl. Ty HERREN har sänt henne bedrövelser för hennes många överträdelsers skull. Hennes barn hava måst gå i fångenskap, bortdrivna av ovännen.

Lukas 22:53
Fastän jag var dag har varit med eder i helgedomen, haven I icke sträckt ut edra händer emot mig men detta är eder stund, och nu råder mörkrets makt.»

Länkar
Psaltaren 13:2 InterPsaltaren 13:2 FlerspråkigSalmos 13:2 SpanskaPsaume 13:2 FranskaPsalm 13:2 TyskaPsaltaren 13:2 KinesiskaPsalm 13:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 13
1För sångmästaren; en psalm av David. 2Huru länge, HERRE; skall du så alldeles förgäta mig? Huru länge skall du fördölja ditt ansikte för mig? 3Huru länge skall jag bekymras i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Huru länge skall min fiende förhäva sig över mig?…
Korshänvisningar
Psaltaren 31:10
Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse och mina år i suckan; min kraft är bruten genom min missgärning, och benen i min kropp äro maktlösa.

Psaltaren 38:17
Ty jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig;

Psaltaren 42:4
Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minne huru jag gick med hopen upp till Guds hus, under fröjderop och tacksägelse, i högtidsskaran.

Psaltaren 42:9
Jag vill säga till Gud, min klippa: »Varför har du förgätit mig, varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?»

Psaltaren 89:42
Du har upphöjt hans ovänners högra hand och berett alla hans fiender glädje.

Habackuk 1:2
Huru länge, HERRE, skall jag ropa, utan att du hör klaga inför dig över våld, utan att du frälsar?

Psaltaren 13:1
Överst på sidan
Överst på sidan