Psaltaren 28:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem till evig tid.

Dansk (1917 / 1931)
Frels dit Folk og velsign din Arv, røgt dem og bær dem til evig Tid!

Norsk (1930)
Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid!

King James Bible
Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.

English Revised Version
Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and bear them up for ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

Save

Psaltaren 14:7
Ack att från Sion komme frälsning för Israel! När HERREN vill åter upprätta sitt folk, då skall Jakob fröjda sig, då skall Israel vara glad.

Psaltaren 25:22
Förlossa Israel, o Gud, ur all dess nöd.

Psaltaren 80:14-19
Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från himmelen och se härtill, och låt dig vårda om detta vinträd.…

Jeremia 31:7
Ty så säger HERREN: Jublen i glädje över Jakob, höjen fröjderop över honom som är huvudet bland folken, Låten lovsång ljuda och sägen: HERRE, giv frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.»

bless

5 Mosebok 9:29
De äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut med din stora kraft och din uträckta arm.»

2 Samuelsbokem 21:3
David sade nu till gibeoniterna: »Vad skall jag göra för eder, och varmed skall jag bringa försoning, så att I välsignen HERRENS arvedel?»

1 Kungaboken 8:51,53
Ty de äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut ur Egypten, den smältugnen.…

Jeremia 10:16
Men sådan är icke han som är Jakobs del; nej, det är han som har skapat allt, och Israel är hans arvedels stam. HERREN Sebaot är hans namn.

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

feed.

Psaltaren 78:71
Ja, ifrån fåren hämtade han honom och satte honom till en herde för Jakob, sitt folk, och för Israel, sin arvedel.

2 Samuelsbokem 7:7
Har jag då någonsin, varhelst jag flyttade omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel: 'Varför haven I icke byggt mig ett hus av cederträ?'

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Hesekiel 34:23,24
Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David; ja, han skall föra dem i bet, han skall vara deras herde.…

Mika 5:2,4
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.…

Mika 7:14
Vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får hava sin avskilda boning i skogen på Karmel; låt den gå i bet i Basan och i Gilead, likasom under forna dagar.

Matteus 2:6
'Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar, ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel.'»

lift

Esra 1:4
Och varhelst någon ännu finnes kvar, må han av folket på den ort där han bor såsom främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap, detta jämte vad som frivilligt gives till Guds hus i Jerusalem.»

Länkar
Psaltaren 28:9 InterPsaltaren 28:9 FlerspråkigSalmos 28:9 SpanskaPsaume 28:9 FranskaPsalm 28:9 TyskaPsaltaren 28:9 KinesiskaPsalm 28:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 28
8HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde. 9Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem till evig tid.
Korshänvisningar
4 Mosebok 6:24
HERREN välsigne dig och bevare dig.

5 Mosebok 1:31
och alldeles såsom i öknen som du har sett, där HERREN, din Gud, bar dig, såsom en man bär sin son, hela den väg I haven vandrat, ända till dess att I nu haven kommit hit.»

5 Mosebok 9:29
De äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut med din stora kraft och din uträckta arm.»

5 Mosebok 32:9
Ty HERRENS folk är hans del, Jakob är hans arvedels lott.

1 Kungaboken 8:51
Ty de äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut ur Egypten, den smältugnen.

Psaltaren 33:12
Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig.

Psaltaren 78:71
Ja, ifrån fåren hämtade han honom och satte honom till en herde för Jakob, sitt folk, och för Israel, sin arvedel.

Psaltaren 80:1
För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

Psaltaren 106:40
Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och hans arvedel blev honom en styggelse.

Psaltaren 106:47
Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hedningarna, så att vi få prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. ----

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Jesaja 46:3
Så hören nu på mig, I av Jakobs hus, I alla som ären kvar av Israels hus, I som haven varit lastade på mig allt ifrån moderlivet och burna av mig allt ifrån modersskötet.

Jesaja 63:9
I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem, förlossade han dem. Han lyfte dem upp och bar dem alltjämt, i forna tider.

Jeremia 31:7
Ty så säger HERREN: Jublen i glädje över Jakob, höjen fröjderop över honom som är huvudet bland folken, Låten lovsång ljuda och sägen: HERRE, giv frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel.»

Psaltaren 28:8
Överst på sidan
Överst på sidan