Salmenes 84
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, efter Gittit*; av Korahs barn; en salme.

2Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.

3Spurven har jo funnet sig et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger - dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud!

4Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love dig. Sela.

5Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier*.

6Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse*.

7De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion.

8Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Sela.

9Gud, vårt skjold, se til og sku din salvedes åsyn!

10For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen; jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt.

11For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

12Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 83
Top of Page
Top of Page