Psaltaren 84:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.

Dansk (1917 / 1931)
Salig den, hvis Styrke er i dig, naar hans Hu staar til Højtidsrejser!

Norsk (1930)
Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier*.

King James Bible
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

English Revised Version
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the highways to Zion.
Treasury i Bibeln Kunskap

strength

Psaltaren 28:7,8
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.…

Jesaja 45:24
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.

Sakaria 10:12
Men dem skall jag göra starka i HERREN, och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.

2 Korinthierbrevet 12:9
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

in whose

Psaltaren 40:8
Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.»

Psaltaren 42:4
Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minne huru jag gick med hopen upp till Guds hus, under fröjderop och tacksägelse, i högtidsskaran.

Psaltaren 55:14
du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, du som i Guds hus gick med mig i högtidsskaran.

Jesaja 26:9
Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

Jeremia 31:33
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Jeremia 50:4,5
I de dagarna och på den tiden, säger HERREN, skola Israels barn komma vandrande tillsammans med Juda barn; under gråt skola de gå åstad och söka HERREN, sin Gud.…

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Länkar
Psaltaren 84:5 InterPsaltaren 84:5 FlerspråkigSalmos 84:5 SpanskaPsaume 84:5 FranskaPsalm 84:5 TyskaPsaltaren 84:5 KinesiskaPsalm 84:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 84
4Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. Sela. 5Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. 6När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser.…
Korshänvisningar
Psaltaren 81:1
För sångmästaren, till Gittít; av Asaf. (2) Höjen glädjerop till Gud, vår starkhet, höjen jubel till Jakobs Gud.

Psaltaren 86:11
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Psaltaren 122:1
En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: »Vi skola gå till HERRENS hus.»

Psaltaren 122:4
dit stammarna draga upp, HERRENS stammar, efter lagen för Israel, till att prisa HERRENS namn.

Jeremia 31:6
Ty en dag kommer, då vaktare skola ropa på Efraims berg: 'Upp, låt oss draga till Sion, upp till HERREN, vår Gud.'»

Psaltaren 84:4
Överst på sidan
Överst på sidan