Psaltaren 86:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Dansk (1917 / 1931)
Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn.

Norsk (1930)
Lær mig, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

King James Bible
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

English Revised Version
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Treasury i Bibeln Kunskap

teach

Psaltaren 5:8
HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.

Psaltaren 25:4,12
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.…

Psaltaren 27:11
Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull.

Psaltaren 119:33,73
Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt intill änden.…

Psaltaren 143:8-10
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.…

Job 34:1
Och Elihu tog till orda och sade:

Johannes 6:45,46
Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud.' Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.…

Efesierbrevet 4:21
om I eljest så haven hört om honom och så blivit lärda i honom, som sanning är i Jesus:

I will

Psaltaren 26:3
Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning.

Psaltaren 119:30
Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.

Malaki 2:6
Rätt undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns på hans läppar; fridsamt och redligt vandrade han i min umgängelse och omvände många från missgärning.

unite

Jeremia 32:38,39
Och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.…

Hosea 10:2
Deras hjärtan voro hala; nu skola de lida vad de hava förskyllt. Han skall själv bryta ned deras altaren, förstöra deras stoder.

Hosea 14:8
Men vad har jag då mer att skaffa med avgudarna, du Efraim! Jag själv vill ju giva bönhörelse och se till honom. Ja, lik en grönskande cypress vill jag bliva; hos mig skall finnas frukt att hämta för dig.

Sefanja 1:5
dem som på taken tillbedja himmelens härskara, och dem som tillbedja HERREN och svärja vid honom och svärja vid Malkam;

Matteus 6:22-24
Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.…

Johannes 17:20,21
Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig;…

Apostagärningarna 2:46
Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.

1 Korinthierbrevet 6:17
Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom.

1 Korinthierbrevet 10:21
I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord.

2 Korinthierbrevet 11:3
Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.

Kolosserbrevet 3:17,22,23
Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.…

Länkar
Psaltaren 86:11 InterPsaltaren 86:11 FlerspråkigSalmos 86:11 SpanskaPsaume 86:11 FranskaPsalm 86:11 TyskaPsaltaren 86:11 KinesiskaPsalm 86:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 86
10Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud. 11Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn. 12Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen;…
Korshänvisningar
2 Mosebok 33:13
Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna dig; jag vill ju finna nåd för dina ögon. Och se därtill, att detta folk är ditt folk.»

1 Kungaboken 8:36
må du då höra det i himmelen och förlåta dina tjänares och ditt folk Israels synd, i det att du lär dem den goda väg som de skola vandra; och må du låta det regna över ditt land, det som du har givit åt ditt folk till arvedel.

Psaltaren 25:4
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 26:3
Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning.

Psaltaren 27:11
Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull.

Psaltaren 61:5
Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.

Psaltaren 84:5
Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.

Psaltaren 119:26
Jag förtäljde om mina vägar, och du svarade mig; lär mig dina stadgar.

Psaltaren 143:8
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Jeremia 32:39
Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg, så att de frukta mig beständigt; för att det må gå dem väl, och deras barn efter dem.

Jeremia 42:3
Må så HERREN, din Gud, kungöra för oss vilken väg vi böra gå, och vad vi hava att göra.»

Psaltaren 86:10
Överst på sidan
Överst på sidan