Psaltaren 27:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull.

Dansk (1917 / 1931)
Vis mig, HERRE, din Vej og led mig ad jævne Stier for Fjendernes Skyld;

Norsk (1930)
Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld!

King James Bible
Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.

English Revised Version
Teach me thy way, O LORD; and lead me in a plain path, because of mine enemies.
Treasury i Bibeln Kunskap

Teach

Psaltaren 25:4,5,9,12
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.…

Psaltaren 86:11
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Psaltaren 119:10
Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.

Psaltaren 143:8-10
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.…

Ordspråksboken 2:6-9
Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.…

Jesaja 30:20,21
Ty väl skall Herren giva eder nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skola dina lärare icke mer sättas å sido, utan dina ögon skola se upp till dina lärare.…

a plain path [heb.

Psaltaren 26:12
Ja, min fot står på jämn mark; i församlingarna skall jag lova HERREN.

Ordspråksboken 8:9
De äro alla sanna för den förståndige och rätta för dem som hava funnit kunskap.

Ordspråksboken 15:19
Den lates stig är såsom spärrad av törne, men de redliga hava en banad stig.

Jesaja 35:8
Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

Lukas 3:4-6
Så uppfylldes vad som var skrivet i profeten Esaias' utsagors bok: »Hör rösten av en som ropar i öknen: Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.…

mine enemies [heb.

Psaltaren 5:8
HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.

Psaltaren 54:5
Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast.

Psaltaren 56:5,6
Beständigt förbittra de livet för mig, alla deras tankar gå ut på att skada mig.…

Psaltaren 64:6
De tänka ut onda anslag: »Nu äro vi redo med det råd vi hava uttänkt!» Ja, djupa äro männens tankar och hjärtan.

Jeremia 20:10
Ty jag hör mig förtalas av många; skräck från alla sidor! »Anklagen honom!» »Ja, vi vilja anklaga honom!» Alla som hava varit mina vänner vakta på att jag skall falla: »Kanhända skall han låta locka sig, så att vi bliva honom övermäktiga och få taga hämnd på honom.»

Daniel 6:4,5
Då sökte de andra furstarna och satraperna att finna någon sak mot Daniel i det som angick riket. Men de kunde icke finna någon sådan sak eller något som var orätt, eftersom han var trogen i sin tjänst; ingen försummelse och intet orätt var att finna hos honom.…

Lukas 20:20
Och de vaktade på honom och sände ut några som försåtligen skulle låtsa sig vara rättsinniga män, för att dessa skulle fånga honom genom något hans ord, så att de skulle kunna överlämna honom åt överheten, i landshövdingens våld.

Länkar
Psaltaren 27:11 InterPsaltaren 27:11 FlerspråkigSalmos 27:11 SpanskaPsaume 27:11 FranskaPsalm 27:11 TyskaPsaltaren 27:11 KinesiskaPsalm 27:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 27
10Nej, om än min fader och min moder övergiva mig, skall HERREN upptaga mig. 11Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull. 12Överlämna mig icke åt mina ovänners vilja; ty mot mig uppstå falska vittnen och män som andas våld.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 33:13
Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna dig; jag vill ju finna nåd för dina ögon. Och se därtill, att detta folk är ditt folk.»

1 Kungaboken 8:36
må du då höra det i himmelen och förlåta dina tjänares och ditt folk Israels synd, i det att du lär dem den goda väg som de skola vandra; och må du låta det regna över ditt land, det som du har givit åt ditt folk till arvedel.

Psaltaren 5:8
HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.

Psaltaren 25:4
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Psaltaren 25:9
Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Psaltaren 26:12
Ja, min fot står på jämn mark; i församlingarna skall jag lova HERREN.

Psaltaren 86:11
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Psaltaren 119:15
Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar.

Psaltaren 119:26
Jag förtäljde om mina vägar, och du svarade mig; lär mig dina stadgar.

Psaltaren 143:8
Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Jesaja 26:7
Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.

Psaltaren 27:10
Överst på sidan
Överst på sidan