Psaltaren 27:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Dansk (1917 / 1931)
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Norsk (1930)
Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

King James Bible
A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

English Revised Version
A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Treasury i Bibeln Kunskap

salvation

Psaltaren 3:8
Hos HERREN är frälsningen; över ditt folk komme din välsignelse. Sela.

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 62:2,6
Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.…

Psaltaren 68:19,20
Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.…

Psaltaren 118:14,15,21
HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.…

2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 51:6-8
Lyften upp edra ögon till himmelen, skåden ock på jorden härnere: se, himmelen skall upplösa sig såsom rök och jorden nötas ut såsom en klädnad, och dess inbyggare skola dö såsom mygg; men min frälsning förbliver evinnerligen, och min rättfärdighet varder icke om intet.…

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Lukas 2:30
ty mina ögon hava sett din frälsning,

Lukas 3:6
och allt kött skall se Guds frälsning.'»

Uppenbarelseboken 7:10
Och de ropade med hög röst och sade: »Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.»

strength

Psaltaren 18:1,2,46
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,…

Psaltaren 19:14
Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare.

Psaltaren 28:7,8
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.…

Psaltaren 43:2
Sänd ditt ljus och din sanning; må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar,

Jesaja 45:24
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.

2 Korinthierbrevet 12:9
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

of whom

Psaltaren 11:1
För sångmästaren; av David. Till HERREN Har jag tagit min tillflykt. Huru kunnen I då säga till mig: »Flyn såsom fåglar till edert berg;

Psaltaren 46:1,2
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.…

Psaltaren 56:2-4
Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.…

Psaltaren 118:6
HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?

Matteus 8:26
Han sade till dem: »I klentrogne, varför rädens I?» Därefter stod han upp och näpste vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt.

Romabrevet 8:31
Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Hebreerbrevet 13:6
Alltså kunna vi dristigt säga: »Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?»

Länkar
Psaltaren 27:1 InterPsaltaren 27:1 FlerspråkigSalmos 27:1 SpanskaPsaume 27:1 FranskaPsalm 27:1 TyskaPsaltaren 27:1 KinesiskaPsalm 27:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 27
1Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas? 2När de onda draga emot mig och vilja uppsluka mig, då stappla de själva och falla, mina motståndare och fiender.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Psaltaren 18:28
Ja, du låter min lampa brinna klart; HERREN, min Gud, gör mitt mörker ljuset.

Psaltaren 23:4
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

Psaltaren 28:8
HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.

Psaltaren 38:22
Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

Psaltaren 46:2
Därför skulle vi icke frukta, om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet;

Psaltaren 49:5
Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, när mina förföljares ondska omgiver mig?

Psaltaren 62:7
Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Psaltaren 112:8
Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.

Psaltaren 118:6
HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?

Psaltaren 118:14
HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.

Psaltaren 118:27
HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordnen eder i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn.

Jesaja 33:2
HERRE, var oss nådig, dig förbida vi. Var dessas arm var morgon; ja, var vår frälsning i nödens tid.

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jesaja 60:20
Din sol skall då icke mer gå ned och din måne icke mer taga av; ty HERREN skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skola hava en ände.

Daniel 3:17
Om vår Gud, den som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung.

Jona 2:9
Men jag vill offra åt dig, med högljudd tacksägelse; vad jag har lovat vill jag infria; frälsningen är hos HERREN!»

Mika 7:8
Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.

Habackuk 3:18
Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud.

Habackuk 3:19
HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.

Psaltaren 26:12
Överst på sidan
Överst på sidan