2 Mosebok 15:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Norsk (1930)
Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham.

King James Bible
The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father's God, and I will exalt him.

English Revised Version
The LORD is my strength and song, And he is become my salvation: This is my God, and I will praise him; My father's God, and I will exalt him.
Treasury i Bibeln Kunskap

strength

Psaltaren 18:1,2
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,…

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 28:8
HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.

Psaltaren 59:17
Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty Gud är min borg, min nåderike Gud.

Psaltaren 62:6,7
Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla.…

Psaltaren 118:14
HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.

Habackuk 3:17-19
Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen.…

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.


Song

5 Mosebok 10:21
Han är ditt lov, och han din Gud, som har gjort med dig de stora och underbara gärningar som du med egna ögon har sett.

Psaltaren 22:3
Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.

Psaltaren 109:1
För sångmästaren; av David; en psalm. Min lovsångs Gud, tig icke.

Psaltaren 140:7
HERRE, Herre, du min starka hjälp, du beskärmar mitt huvud, på stridens dag.

Uppenbarelseboken 15:3
Och de sjöngo Moses', Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: »Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung.

my salvation

2 Mosebok 14:13
Då svarade Mose folket: »Frukten icke; stån fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag.

2 Samuelsbokem 22:51
Ty du giver din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd till evig tid.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

Jesaja 49:6
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.

Jeremia 3:23
Sannerligen, bedrägligt var vårt hopp till höjderna, blott tomt larm gåvo oss bergen. Sannerligen, det är hos HERREN, vår Gud, som frälsning finnes för Israel.

Lukas 1:77
till att giva hans folk kunskap om frälsning, i det att deras synder bliva dem förlåtna.

Lukas 2:30
ty mina ögon hava sett din frälsning,

Johannes 4:22
I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna -- ty frälsningen kommer från judarna --

Apostagärningarna 4:12
Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.»

Uppenbarelseboken 19:1
Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade »Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud.

my God

2 Mosebok 4:22
Och då skall du säga till Farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son,

1 Mosebok 17:7
Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag skall vara din Gud och din säds efter dig;

Psaltaren 22:10
På dig är jag kastad allt ifrån modersskötet; du är min Gud allt ifrån min moders liv.

Jeremia 31:33
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Jeremia 32:33
De vände ryggen till mig och icke ansiktet; och fastän de titt och ofta blevo varnade, ville de icke höra och taga emot tuktan.

Sakaria 13:9
Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: »Detta är mitt folk.» Och det skall svara: »HERREN är min Gud.»

an habitation

2 Mosebok 40:34
Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet;

1 Mosebok 28:21,22
så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, då skall HERREN vara min Gud;…

2 Samuelsbokem 7:5
»Gå och säg till min tjänare David: Så säger HERREN: Skulle du bygga mig ett hus att bo i?

1 Kungaboken 8:13,27
Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, berett en plats där du må förbliva till evig tid.»…

Psaltaren 132:5
förrän jag har funnit en plats åt HERREN, en boning åt den Starke i Jakob.»

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

2 Korinthierbrevet 5:19
Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.

Efesierbrevet 2:22
I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

Kolosserbrevet 2:9
Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,

my father's God

2 Mosebok 3:15,16
Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så skall du säga till Israels barn: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta skall vara mitt namn evinnerligen, och så skall man nämna mig från släkte till släkte.…

exalt him

2 Samuelsbokem 22:47
HERREN lever! Lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa!

Psaltaren 18:46
HERREN lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud!

Psaltaren 30:1
En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig.

Psaltaren 34:3
Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.

Psaltaren 99:5,9
Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.…

Psaltaren 118:28
Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

Psaltaren 145:1
En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

Jesaja 25:1
HERRE, du är min Gud; jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underfulla ting, du utför rådslut ifrån fordom tid, fasta och beståndande.

Johannes 5:23
för att alla skola ära Sonen såsom de ära Faderns. Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt honom.

Filipperbrevet 2:11
och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.

Uppenbarelseboken 5:9-14
Och de sjöngo en ny sång som lydde så: »Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,…

Länkar
2 Mosebok 15:2 Inter2 Mosebok 15:2 FlerspråkigÉxodo 15:2 SpanskaExode 15:2 Franska2 Mose 15:2 Tyska2 Mosebok 15:2 KinesiskaExodus 15:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Mosebok 15
1Då sjöngo Mose och Israels barn denna lovsång till HERRENS ära; de sade: »Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. 2HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom. 3HERREN är en stridsman, 'HERREN' är hans namn.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 49:18
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

2 Mosebok 3:6
Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.» Då skylde Mose sitt ansikte, ty han fruktade för att se på Gud.

2 Mosebok 3:15
Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så skall du säga till Israels barn: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta skall vara mitt namn evinnerligen, och så skall man nämna mig från släkte till släkte.

2 Mosebok 14:13
Då svarade Mose folket: »Frukten icke; stån fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag.

Domarboken 5:21
Bäcken Kison ryckte dem bort, urtidsbäcken, bäcken Kison. Gå fram, min själ, med makt!

2 Samuelsbokem 22:47
HERREN lever! Lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa!

Psaltaren 18:1
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 48:14
Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss.

Psaltaren 99:5
Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.

Psaltaren 118:14
HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.

Psaltaren 118:28
Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 25:1
HERRE, du är min Gud; jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underfulla ting, du utför rådslut ifrån fordom tid, fasta och beståndande.

Habackuk 3:13
Du drager ut för att frälsa ditt folk, för att bereda frälsning åt din smorde. Du krossar taket på de ogudaktigas hus, du bryter ned huset, från grunden till tinnarna. Sela.

Habackuk 3:18
Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud.

2 Mosebok 15:1
Överst på sidan
Överst på sidan