Habackuk 3:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du drager ut för att frälsa ditt folk, för att bereda frälsning åt din smorde. Du krossar taket på de ogudaktigas hus, du bryter ned huset, från grunden till tinnarna. Sela.

Dansk (1917 / 1931)
Du drager ud til Frelse for dit Folk, ud for at frelse din Salvede. Du knuser den gudløses Hustag, blotter Grunden til Klippen. — Sela.

Norsk (1930)
Du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede; du knuser taket på den ugudeliges* hus, du avdekker grunnvollen like til halsen. Sela.

King James Bible
Thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed; thou woundedst the head out of the house of the wicked, by discovering the foundation unto the neck. Selah.

English Revised Version
Thou wentest forth for the salvation of thy people, for the salvation of thine anointed; thou woundedst the head out of the house of the wicked, laying bare the foundation even unto the neck. Selah
Treasury i Bibeln Kunskap

wentest.

2 Mosebok 14:13,14
Då svarade Mose folket: »Frukten icke; stån fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag.…

2 Mosebok 15:1,2
Då sjöngo Mose och Israels barn denna lovsång till HERRENS ära; de sade: »Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet.…

Psaltaren 68:7,19-23
Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela,…

with.

Psaltaren 77:20
Så förde du ditt folk såsom en hjord genom Moses och Arons hand.

Psaltaren 89:19-21
På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade: »Jag har lagt hjälp i en hjältes hans, jag har upphöjt en yngling ur folket.…

Psaltaren 99:6
Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem.

Psaltaren 105:15,26
»Kommen icke vid mina smorda, och gören ej mina profeter något ont.»…

Jesaja 63:11
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

thou woundedst.

2 Mosebok 12:29,30
Och vid midnattstiden slog HERREN allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos Farao, som satt på tronen, ända till den förstfödde hos fången, som satt i fängelset, så ock allt förstfött ibland boskapen.…

Josuaé 10:11,24,42
Och när de så, under sin flykt för Israel, hade kommit till den sluttning som går ned från Bet-Horon, lät HERREN stora stenar falla över dem från himmelen, hela vägen ända till Aseka, så att de blevo dödade; de som dödades genom hagelstenarna voro till och med flera än de som Israels barn dräpte med svärd.…

Josuaé 11:8,12
Och HERREN gav dem i Israels hand, och de slogo dem och förföljde dem ända till Stora Sidon, till Misrefot-Maim och till Mispedalen, österut; de slogo dem och läto ingen slippa undan.…

Psaltaren 18:37-45
Jag förföljde mina fiender och hann upp dem; jag vände icke tillbaka, förrän jag hade gjort ände på dem.…

Psaltaren 68:21
Men Gud sönderkrossar sina fienders huvuden, krossar hjässan på den som går där med skuld.

Psaltaren 74:13,14
Det var du som delade havet genom din makt; du krossade drakarnas huvuden mot vattnet.…

Psaltaren 110:6
Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden.

discovering.

Länkar
Habackuk 3:13 InterHabackuk 3:13 FlerspråkigHabacuc 3:13 SpanskaHabacuc 3:13 FranskaHabakuk 3:13 TyskaHabackuk 3:13 KinesiskaHabakkuk 3:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Habackuk 3
12I förgrymmelse går du fram över jorden, i vrede tröskar du sönder folken. 13Du drager ut för att frälsa ditt folk, för att bereda frälsning åt din smorde. Du krossar taket på de ogudaktigas hus, du bryter ned huset, från grunden till tinnarna. Sela. 14Du genomborrar deras styresmans huvud med hans egna pilar, när de storma fram till att förskingra oss, under fröjd, såsom gällde det att i lönndom äta upp en betryckt.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

2 Samuelsbokem 5:20
Och David kom till Baal-Perasim, och där slog David dem. Då sade han: »HERREN har brutit ned mina fiender inför mig, likasom en vattenflod bryter ned.» Därav fick det stället namnet Baal-Perasim.

Psaltaren 20:6
Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

Psaltaren 28:8
HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.

Psaltaren 68:7
Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela,

Psaltaren 68:19
Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.

Psaltaren 68:20
Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.

Psaltaren 68:21
Men Gud sönderkrossar sina fienders huvuden, krossar hjässan på den som går där med skuld.

Psaltaren 110:6
Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden.

Psaltaren 137:7
Tänk, HERRE, på Jerusalems dag, och straffa Edoms barn, dem som ropade: »Riven ned, riven ned det ända till grunden.»

Jesaja 64:1
O att du läte himmelen rämna och fore hitned, så att bergen skälvde inför dig,

Hesekiel 13:14
Och jag skall förstöra väggen som I beströken med vitmening, jag skall slå den till jorden, så att dess grundval bliver blottad. Och när den faller, skolen I förgås därinne; och I skolen förnimma att jag är HERREN.

Amos 9:1
Jag såg HERREN stå invid altaret, och han sade: Slå till pelarhuvudena, så att trösklarna bäva, och låt spillrorna falla över huvudet på alla där. Deras sista kvarleva skall jag sedan dräpa med svärd. Ingen av dem skall kunna undfly, ingen av dem kunna rädda sig.

Habackuk 3:12
Överst på sidan
Överst på sidan